Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM