Ảnh: Cộng đồng người chuyển giới vỡ òa trong ngày lịch sử | Báo Giao thông
Trang chủ Thời sự - Xã hội Xã hội Ảnh: Cộng đồng người chuyển giới vỡ òa trong ngày lịch sử

Ảnh: Cộng đồng người chuyển giới vỡ òa trong ngày lịch sử

24/11/2015 - 18:30 (GMT+7)

Nhóm các bạn trẻ tại Hà Nội thuộc cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới "cảm ơn Quốc hội" vì đã thông qua Bộ luật Dân sự vào sáng 24/11/2015, chính thức hợp pháp hóa việc chuyển đổi giới tính

LGBT-cam-on-quoc-hoi-1

Sáng ngày 24/11/2015, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Trong đó, quyền chuyển đổi giới tính được chính thức hợp pháp hóa tại Việt Nam.

LGBT-cam-on-quoc-hoi-2
Thông điệp cảm ơn Quốc hội của cộng đồng LGBT (cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới).
LGBT-cam-on-quoc-hoi-3
Việc chuyển đổi giới tính được quy định tại Điều 37 của Bộ luật: "Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan."
LGBT-cam-on-quoc-hoi-4
Ngày 24/11/2015 được coi là ngày lịch sử của cộng đồng LGBT Việt Nam.
LGBT-cam-on-quoc-hoi-5
Nhóm bạnh trẻ thuộc cộng đồng LGBT giơ thông điệp "Cảm ơn Quốc hội" khi đoàn xe chở Đại biểu Quốc hội đi ngang qua.
LGBT-cam-on-quoc-hoi-6
 
LGBT-cam-on-quoc-hoi-7
Một người chuyển giới nữ.
LGBT-cam-on-quoc-hoi-8
 
LGBT-cam-on-quoc-hoi-9
 
LGBT-cam-on-quoc-hoi-10
Trên các trang mạng cũng tràn ngập thông điệp "Cảm ơn Quốc hội".
LGBT-cam-on-quoc-hoi-11
 

Di Linh. Photo: iSEE

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông