Phúc
13-01-2018 12:30 Trả lời

Nhân phản hồi Bộ KH-ĐT là không có ngân sách để di dời ga đường sắt Đà nẵng, có góp ý. ĐN còn quá yếu kinh tế rất thiếu bền vững nên chỉ cần làm đường sắt mới phục vụ ga hàng hóa thôi. Ga hành khách để 10-15 năm nữa hãy tính. 20 mươi năm nay ĐN chỉ biết bđs bđs để lại hậu quả yếu kém công nghiệp rồi. Nên quên bớt bđs đi mới bền vững được!

Gửi bình luận thành công. Báo Giao Thông xin cảm ơn bạn.
Xin vui lòng viết bằng tiếng Việt CÓ DẤU