Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT kiểm điểm theo NQTƯ 4 | Báo Giao thông
Trang chủ Danh mục gốc Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT kiểm điểm theo NQTƯ 4

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT kiểm điểm theo NQTƯ 4

28/09/2012 - 15:50 (GMT+7)

Từ 28 đến 30/9/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

Từ 28 đến 30/9/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Đồng chí Hà Anh Dân, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Thay mặt Đảng ủy Khối, đồng chí Hà Anh Dân đánh giá cao tinh thần triển khai Nghị quyết TƯ 4 của Đảng ủy Bộ GTVT. Đây là đơn vị thứ tư trong Đảng ủy Khối triển khai kiểm điểm và thực hiện đầy đủ các bước theo chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Đồng chí cho biết Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể và cá nhân trong 6 ngày từ 10 - 15/9.

Đồng chí Nguyễn Anh Dân
Đồng chí Hà Anh Dân - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh: "Đợt kiểm điểm nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là trong đội ngũ lãnh đạo quản lý. Kiểm điểm cần làm rõ ưu, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan để tìm giải pháp khắc phục. Các cá nhân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tự kiểm điểm, trong đóng góp ý kiến với đồng chí, đồng nghiệp, không lợi dụng kiểm điểm để quy chụp, phục vụ mục đích cá nhân..."

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quý Tiêu - Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT nhấn mạnh: "Kết quả bước đầu trong kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tạo cho chúng ta niềm tin và động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi đợt kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và từng đồng chí ủy viên. Qua đó, tạo được bước chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức trong Đảng bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức ngành GTVT".

Đồng chí Phạm Quý Tiêu
Đồng chí Phạm Quý Tiêu - UV Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu khai mạc hội nghị kiểm điểm Ban thường vụ

Đồng chí Phạm Quý Tiêu khẳng định trên tinh thần trung thực, cầu thị, nghiêm túc, bám sát vào các nội dung hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối, gợi ý kiểm điểm của Đảng ủy Khối và các ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân có liên quan, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kiểm điểm theo 3 nội dung trọng tâm, làm rõ những yếu kém và có giải pháp cụ thể để khắc phục.

Thay mặt Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Đỗ Văn Thuật - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đã trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban thường vụ. Báo cáo tập trung làm rõ 3 nội dung về: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo, quản lý các cấp, tìm giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng...; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế...; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ cũng kiểm điểm về việc quản lý cán bộ, đảng viên, lãnh đạo để xảy ra một số trường hợp vi phạm pháp luật, phẩm chất đạo đức, lối sống và việc chưa xây dựng được quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - UVBTV báo cáo
Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - UVBTV Đảng ủy Bộ GTVT báo cáo công tác tiếp thu, giải trình của Ban thường vụ về các ý kiến góp ý của các tập thể cá nhân

Với sự nhất trí cao, Ban Thường vụ đề ra 5 nhóm giải pháp để khắc phục những yếu kém, tồn tại. Đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, chính trị, tư tưởng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; Xây dựng và quản lý tốt đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và đổi mức phương thức lãnh đạo của cấp ủy.

Ban Thường vụ cũng xác định một số nhiệm vụ cụ thể triển khai trong quý IV như tập trung chỉ đạo triển khai kiểm điểm trong toàn Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4. Qua kiểm điểm nếu có việc chưa thể làm rõ, giao UBKT Đảng ủy và các cơ quan tham mưu, thẩm tra, kết luận và xử lý nghiêm khắc các trường hợp sau kiểm điểm phát hiện có sai phạm. Quan tâm chỉ đạo công tác nhân sự, cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn không được cơ cấu vào cấp ủy khóa mới. Đảng ủy Bộ sẽ chỉ đạo hoàn thành quán triệt, thực hiện Nghị quyết TƯ 5 khóa XI; thông tin thời sự quốc tế trong nước kịp thời để định hướng tư tưởng của đội ngũ cán bộ đảng viên trong đảng bộ...

Tại hội nghị kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Văn Quyền - UVTV Đảng ủy Bộ GTVT trình bày Báo cáo công tác tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ về góp ý của các tập thể, cá nhân về việc thực hiện chức trách của tập thể Ban thường vụ và 11 đồng chí trong Ban thường vụ.

Theo chương trình, từ chiều 28 đến hết ngày 30/9/2012, Ban Thường vụ sẽ thực hiện các nội dung kiểm điểm, phê bình và tự phê bình đối với tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong thực thi trách nhiệm của tập thể và cá nhân, xây dựng Đảng bộ Bộ GTVT thật sự trong sạch, vững mạnh. 

Từ cuối tháng 6/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã gửi văn bản xin ý kiến góp ý kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ và từng ủy viên từ: Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên CSHCM Bộ; ban thường vụ hoặc cấp ủy trực thuộc; các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư Đảng uỷ Bộ đã nghỉ hưu. Riêng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ còn lấy ý kiến góp ý của chi ủy nơi cư trú và chi ủy nơi đang sinh hoạt.  

Ban Thường vụ đã giao Văn phòng Đảng ủy Bộ tiến hành tổng hợp gợi ý kiểm điểm của Đảng ủy Khối, ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, sau đó xây dựng Dự thảo báo cáo kiểm điểm (lần 1) của tập thể Ban Thường vụ. Ngày 04/9/2012, Ban Thường vụ đã thảo luận, góp ý kiến chỉnh sửa thành Dự thảo báo cáo kiểm điểm (lần 2).

Sau khi Ban cán sự đảng Bộ họp kiểm điểm, ngày 22/9/2012, Ban Thường vụ đã thảo luận, góp ý kiến bổ sung những nội dung liên quan trong kiểm điểm Ban cán sự, thành Dự thảo báo cáo kiểm điểm (lần 3). Tại Buổi làm việc giữa Ban cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ, các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đã đóng góp ý kiến kiểm điểm cho Ban Thường vụ.

Đến ngày 26/9/2012, Bản báo cáo kiểm điểm cơ bản hoàn thành để đưa ra Hội nghị kiểm điểm. Đối với từng đồng chí ủy viên, căn cứ vào các bản dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ và các góp ý của các tập thể, cá nhân, các đồng chí đã hoàn thành kiểm điểm trước ngày 27/9/2012.   
 

Nam Anh
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm LIKE để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa