Bị phản ứng, Bộ Tài chính "giãi bày" cách tính thuế tài sản

17/04/2018 20:19

Bị phản ứng, Bộ Tài chính chiều muộn 17/4 lên tiếng "giãi bày" cách tính thuế tài sản đối với nhà chung cư.

Keyword đầu tiên có dấu

Bị phản ứng, Bộ Tài chính chiều muộn 17/4 lên tiếng "giãi bày" cách tính thuế tài sản đối với nhà chung cư. Ảnh minh hoạ

Trước nhiều ý kiến chưa đồng tình về cách tính thuế đối với nhà chung cư với lý do mức đóng thuế qua cao, Bộ Tài chính đã lấy ví dụ là một căn hộ chung cư có diện tích 75m2 ở một khu đô thị tại Hà Nội (nhà chung cư 20 tầng) để tính toán số thuế phải nộp một năm.

Cụ thể, giả sử giá mua căn hộ chung cư theo hợp đồng mua bán là 2,5 tỷ đồng. Trong khi đó, giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh công bố đối với vị trí thửa đất xây dựng nhà chung cư là 10 triệu đồng/m2; suất vốn đầu tư xây dựng nhà chung cư do Bộ Xây dựng công bố (theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017) khoảng 9.710.000 đồng/m2 (áp dụng đối với nhà chung cư từ 18 tầng đến 20 tầng).

Bộ Tài chính cho biết, dự thảo dự án Luật thuế tài sản không tính thuế tài sản trên giá mua căn nhà (theo hợp đồng mua bán là 2,5 tỷ đồng) như rất nhiều người hiểu nhầm mà giá tính thuế tài sản xác định trên giá do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Theo đó, chủ nhà phải nộp hai khoản là thuế đất và thuế nhà với giá trị xây dựng lên căn nhà chung cư.

Nếu khu chung cư trên mới được xây thì số thuế đất phải nộp như sau:

Giá tính thuế dự kiến đối với đất = 75m2 x 10.000.000đồng/m2 x 0,2 = 150.000.000đồng

Số thuế tài sản dự kiến phải nộp đối với đất xác định cho căn hộ chung cư trên (với mức thuế suất thuế tài sản dự kiến 0,4%) = 150.000.000đồng x 0,4% = 600.000 đồng/năm

Còn đối với nhà, số thuế dự kiến đối với căn hộ chung cư mới xây dựng trên như sau:

Giá tính thuế đối với nhà xác định cho căn hộ chung cư trên = 75m2 x 9.710.000đồng/m2 = 728.250.000 đồng

Với ngưỡng không chịu thuế là 700 triệu đồng thì căn hộ chung cư trên phải nộp thuế tài sản đối với phần vượt là 28.250.000 đồng:

Số thuế tài sản phải nộp đối với nhà xác định cho căn hộ chung cư trên (với mức thuế suất thuế tài sản dự kiến 0,4%) = 28.250.000 đồng x 0,4% = 113.000 đồng/năm

Như vậy, tổng số thuế tài sản (cả nhà cả đất) chủ căn hộ phải nộp là: 600.000 đồng + 113.000 đồng = 713.000 đồng/năm.

Trường hợp khu chung cư đã được đưa vào sử dụng 7 năm thì số thuế đất giữ nguyên là 600.000 đồng/năm. Còn thuế đối với nhà được tính theo tỷ lệ % chất lượng nhà còn lại (do UBND cấp tỉnh quy định). Trong đó giá trị nhà dùng để tính thuế như sau:

Giá tính thuế dự kiến đối với nhà đã qua sử dụng xác định cho căn hộ chung cư trên = 75m2 x 9.710.000đồng/m2 x 80% = 582.600.000đồng

Do giá trị còn lại của căn hộ trên thấp hơn ngưỡng 700.000.000 đồng nên căn hộ trên không phải chịu thuế tài sản mà chỉ phải chịu thuế đất là 600.000 đồng/năm.

Bộ Tài chính cho biết, đây là hồ sơ dự án Luật bước đầu gửi lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu tác động trực tiếp của chính sách để làm cơ sở lập và hoàn thiện đề nghị xây dựng dự án Luật trình cấp có thẩm quyền xem xét trước khi trình Quốc hội bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Chính vì vậy, Bộ Tài chính cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến tham gia để hoàn thiện hồ sơ dự án.

C.Sơn