Bình Định sắp có Nhà máy điện năng lượng mặt trời

07/03/2017 14:12

Nhà máy năng lượng điện mặt trời tại Bình Định có diện tích 380ha, công suất thiết kế 300MW...

Keyword đầu tiên có dấu

Bình Định sắp có Nhà máy điện năng lượng mặt trời công suất thiết kế 300MW. Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư Nhà máy năng lượng điện mặt trời tại xã Mỹ Thắng và Mỹ An (huyện Phù Mỹ, Bình Định) với diện tích khoảng 380ha, công suất thiết kế 300MW. Thời gian nghiên cứu lập đề xuất dự án trong vòng 3 tháng kể từ ngày cho chủ trương. Nhà đầu tư gởi hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Công ty TNHH Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ xác định ranh giới và diện tích cụ thể của dự án, đánh giá tác động môi trường và thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầy đủ theo quy định hiện hạnh.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch, thủ trưởng các cơ quan triển khai thực hiện.

Xem thêm Video Không có chuyện nô khí metal ở Công ty Samsung Thái Nguyên:

V.N