Cảng Hà Nội: Cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển bền vững | Báo Giao thông
Báo Giao Thông
Báo Giao Thông
Trang chủ Danh mục gốc Cảng Hà Nội: Cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển bền vững

Cảng Hà Nội: Cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển bền vững

11/01/2012 - 09:13 (GMT+7)

Bằng các chính sách hợp lý cách làm hiệu quả Cảng đã lấy được niềm tin, sự hợp tác nhiệt tình của các chủ hàng, góp phần tăng doanh thu...

Trần Văn Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng Hà Nội

Thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011, Cảng Hà Nội gặp không ít khó khăn. Các mặt hàng truyền thống giảm, thị trường cạnh tranh gay gắt. Nhưng nhờ đoàn kết nỗ lực Cảng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Khó khăn đầu tiên, đó là việc quy hoạch chung của Cảng và khách hàng, dần chuyển từ kinh doanh các mặt hàng bụi bẩn sang ngành nghề kinh doanh khác là yếu tố làm giảm sản lượng, doanh thu so với những năm trước.

Bốc xếp hàng giấy tại Cảng Hà Nội
Bốc xếp hàng giấy tại Cảng Hà Nội

Trong quá trình chuyển đổi bãi sang kho, doanh thu bị gián đoạn, các thủ tục xin phép thi công liên tục thay đổi, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, chậm tiến độ đưa kho vào khai thác. Do vị trí nằm ngoài đê nên việc triển khai đầu tư, nâng cấp các công trình gặp nhiều khó khăn khi xin thủ tục cấp phép. Các đơn vị SXKD, vận tải, bốc xếp tiếp tục đối mặt với giá đầu vào tăng cao.

Hơn thế nữa, giữa tháng 4 năm 2011, Nhà nước áp khung thuế đất tăng gần 4 lần so với năm 2010 (khoảng 6 tỷ đồng) làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch giá thành của Cảng.

Nhưng với sự chỉ đạo hiệu quả của Tổng công ty Vận tải Thủy, sự hợp tác có hiệu quả của các bạn hàng, toàn thể CBCNV đã cố gắng bằng những biện pháp tháo gỡ cụ thể, linh hoạt, phát huy thành tích, rút kinh nghiệm của những năm trước, quyết tâm vượt qua khó khăn, Cảng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2011. Doanh thu thuần đạt 152,06 tỷ đồng, tăng 11% so với KH năm, 23% so với năm 2010; lãi tăng 6% so với KH năm, 22% so với năm 2010. TNBQ đạt 5 triệu đ/người/tháng, tăng 11% so với KH, 19% so với năm 2010.

Cảng đã tổ chức bốc xếp an toàn, từng bước tăng sản lượng bốc xếp xi măng, giảm sản lượng bốc xếp hàng bụi bẩn, điều động bố trí nhân sự đảm bảo không để bị vỡ ca, vỡ máng... Đồng thời, sắp xếp quy hoạch lại mặt bằng hợp lý, khai thác tiềm năng quỹ đất và thực hiện cơ cấu sản xuất mới theo hướng Cảng “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Phong trào thi đua do Công đoàn phát động đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các bộ phận hoàn thành nhiệm vụ với mục tiêu “Kỷ cương - Chất lượng - Hợp tác - An toàn - Hiệu quả”. Ban giám đốc đã chủ động linh hoạt khai thác, mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề, quan tâm đúng mức đến công tác đổi mới, sắp xếp DN phù hợp với tình hình SXKD của Cảng, thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động. Bên cạnh đó, có nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, nhất là công tác tài chính, vận động CBCNV thực hành tiết kiệm trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Bằng việc duy trì công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thưởng phạt kịp thời, chăm lo đời sống vật chất tinh thần phát huy tối đa sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đã tạo nên một tập thể đoàn kết, dân chủ cùng nhau xây dựng Cảng ngày càng phát triển vững mạnh.

Đặc biệt, góp vào sự thành công của Cảng Hà Nội là nhờ có sự “tiếp sức” đáng kể của gần 100 đơn vị khách hàng, đem lại doanh thu ổn định, đạt 113% so với kế hoạch năm 2011. Bằng các chính sách hợp lý cách làm hiệu quả Cảng đã lấy được niềm tin, sự hợp tác nhiệt tình của các chủ hàng, góp phần tăng doanh thu cho Cảng./.

Bấm LIKE để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa
Ý KIẾN BẠN ĐỌC