Chưa thu thuế thu nhập cá nhân lãi tiền gửi ngân hàng

17/05/2018 07:29

Bộ Tài chính khẳng định, trước mắt chưa thu thuế TNCN đối với thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng.

chưa thu thuế thu nhập cá nhân lãi tiền gửi ngân hàng

Bộ Tài chính cho biết: Qua theo dõi phản hồi, dư luận hiện nay cũng chưa đồng tình với việc thu thuế TNCN đối với thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Trước đề xuất mở rộng cơ sở thuế bằng cách đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) lãi tiền gửi tiết kiệm đối với nhóm cá nhân có thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng lớn, Bộ Tài chính cho biết: Qua theo dõi phản hồi, dư luận hiện nay cũng chưa đồng tình với việc thu thuế TNCN đối với thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Theo Bộ Tài chính, quy định hiện hành miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng nhằm khuyến khích cá nhân không có nhu cầu đầu tư trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh gửi tiền tiết kiệm qua ngân hàng. Đây cũng là chính sách phúc lợi đối với các đối tượng không có khả năng lao động như người về hưu, người tàn tật… có nguồn tiền nhàn rỗi gửi vào ngân hàng để lĩnh lãi.

Thực tế các năm qua, lãi tiền gửi tiết kiệm cũng chỉ bù đắp đủ trượt giá. Do đó, Bộ Tài chính khẳng định, trước mắt chưa nên thu thuế TNCN đối với thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng.

C.Sơn