Tự ti và tự tôn nhìn từ bóng đá

Trong cuộc đời chắc không ai muốn mình đi thi mà chờ vé vớt, nhưng đôi khi vé vớt cũng rất quan trọng nếu đó là một cuộc thi đẳng cấp.