Công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Nội vụ | Báo Giao thông
Trang chủ Thời sự - Xã hội Chính trị Công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Nội vụ

Công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Nội vụ

20/10/2017 - 09:32 (GMT+7)

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Lễ công bố.

Bo Noi vu

Bộ Nội vụ bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Thừa lệnh Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quốc Khánh đã công bố các quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức danh lãnh đạo tại 4 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ:

Quyết định số 2665/QĐ-BNV ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Tuấn, Quyền Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ;

Quyết định số 2666/QĐ-BNV ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Hải Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức;

Quyết định số 2667/QĐ-BNV ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Bình, Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin;

Quyết định số 2668/QĐ-BNV ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Huy Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Thanh Hà (TH)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông