Công đoàn GTVT quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 7

14/06/2018 19:15

Đảng bộ cơ quan Công đoàn GTVT VN quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 7 trong cán bộ, đảng viên.

Keyword đầu tiên có dấu

Ông Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7BCH TƯ Đảng khóa XII đến cán bộ, đảng viên

Chiều nay (14/6), cơ quan Công đoàn GTVT VN tổ chức sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng khóa XII. Tại đây, ông Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng khóa XII và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên.

Trước đó, báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Lê Ngọc Minh cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên, hầu hết các nội dung, chương trình đề ra trong 6 tháng đầu năm 2018 đều được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác và đạt kết quả tốt.

Keyword đầu tiên có dấu

Hội nghị thông qua phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Cũng theo ông Minh, việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa thường trực Ban thường vụ và Đảng ủy cơ quan công đoàn GTVT đi vào thực chất và hiệu quả hơn như: phối hợp trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, của Ban cán sự, Bộ GTVT, Tổng LĐLĐ Việt Nam; trong lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong công tác tổ chức cán bộ và công tác xây dựng Đảng.Ban chấp hành Đảng bộ phối hợp tốt với thường trực Ban thường vụ Công đoàn GTVT VN chỉ đạo Đại hội Công đoàn GTVT VN lần thứ mười thành công tốt đẹp.

Kỳ Nam