Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành đổi tên và tăng vốn điều lệ | Báo Giao thông
Trang chủ Danh mục gốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành đổi tên và tăng vốn điều lệ

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành đổi tên và tăng vốn điều lệ

04/07/2011 - 17:19 (GMT+7)

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành đổi tên và tăng vốn điều lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG PHƯƠNG THÀNH

PHUONG THANH TRANCONSIN

Trụ sở: Số 18 Đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: 84-4-5743 158; Fax: 84-4-5743 205

Website: tranconsin.com; E-mail: contact@tranconsin.com

Kính gửi: Quý Cơ quan, Doanh nghiệp và các đối tác

- Căn cứ quyết định của Hội đồng cổ đông số 115/QĐ-HĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông ngày 25/2/2011

- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0101511949 thay đổi lần thứ 8 ngày 07/6/2011 của Phòng Đăng ký Kinh doanh số 02 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao Phương Thành thông báo về việc đổi tên Công ty và tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

I. Nội dung thay đổi tên và tăng vốn điều lệ:

1. Nội dung thay đổi tên:

+ Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG PHƯƠNG THÀNH

+ Tên tiếng Anh: PHUONG THANH TRANSPORTATION CONSTRUCTION & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

+ Tên viết tắt: PHUONG THANH TRANCONSIN

2. Nội dung tăng vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ: 32.000.000.000 (ba mươi hai tỷ đồng)

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0101511949 thay đổi lần thứ 8 ngày 07/6/2011

+ Mã số thuế: 0101511949

+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 đường Giải phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 04.3 5743158; Fax: 04.3 5743205

+ Email: contact@tranconsin.com

Website: tranconsin.com

II. Thời gian thay đổi: Kể từ ngày 18/6/2011.

Công ty xin thông báo để quý Cơ quan, Doanh nghiệp và các đối tác của Công ty được biết.

Trân trọng thông báo!

Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc

(đã ký)

Phạm Văn Khôi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa