Công ty CP Thương mại & XKLĐ Sao Vàng tiếp thu ý kiến bạn đọc | Báo Giao thông
Trang chủ Sức khỏe - Đời sống Công ty CP Thương mại & XKLĐ Sao Vàng tiếp thu ý kiến bạn đọc

Công ty CP Thương mại & XKLĐ Sao Vàng tiếp thu ý kiến bạn đọc

28/05/2009 - 14:21 (GMT+7)

Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất khẩu lao động Sao Vàng đã hoàn tất việc quyết toán tài chính và chi trả đầy đủ lại cho các lao động đăng ký đi làm việc có thời hạn tại Cộng hòa Séc thông qua Công ty.

Ngày 25-5-2009, ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại & XKLĐ Sao Vàng (thuộc Tổng công ty CP Thương mại xây dựng) đã gửi Công văn số 49 /XKLĐ đến Ban Biên tập Báo GTVT để giải trình về việc quyết toán tài chính cho các lao động đã nộp tiền chờ đi XKLĐ Cộng hòa Séc. Nội dung công văn nêu rõ:

“Báo GTVT số 59 ra ngày 18-5-2009 có phản ánh đơn thư của lao động đăng ký đi làm việc tại Cộng hòa Séc thông qua Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất khẩu lao động Sao Vàng. Tuy nhiên khi phía Cộng hòa Séc ngừng cấp visa cho lao động VN thì Công ty lại không thanh quyết toán hoàn trả lại số tiền người lao động đã nộp.

Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất khẩu lao động Sao Vàng xin tiếp thu ý kiến bạn đọc phản ánh và xin thông báo cụ thể như sau: Ngày 21/05/2009 với sự chứng kiến của Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất khẩu lao động Sao Vàng đã hoàn tất việc quyết toán tài chính và chi trả đầy đủ lại cho các lao động đăng ký đi làm việc có thời hạn tại Cộng hòa Séc thông qua Công ty. Hiện nay, giữa các lao động đứng đơn và Công ty cổ phần Thương mại và Xuất khẩu lao động Sao Vàng không còn vướng mắc, khiếu kiện gì về kinh tế.

Công ty Sao Vàng xin báo cáo kết quả để quý Báo được rõ, đồng thời kính mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của quý Báo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau này”.

B.Đ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa