Đà Nẵng: Hàng trăm cán bộ phù hợp để vận động tự thôi việc

11/07/2018 15:56

Qua khảo sát lấy ý kiến của Sở Nội vụ Đà Nẵng có hàng trăm cán bộ phù hợp vận động tự thôi việc.

Keyword đầu tiên có dấu

Theo đại biểu Võ Công Chánh, chính sách hỗ trợ cán bộ thôi việc trước tuổi tạo điều kiện bổ sung cán bộ trẻ

Phát biểu tại kỳ họp, đại biểu Võ Công Chánh, Bí thư quận ủy Liên Chiểu (Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng) cho rằng chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và CCVC, lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc là phù hợp. Tạo điều kiệnthực hiện có hiệu quả đề án xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ vào các chức danh thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý.

"Theo chúng tôi, chính sách này nhằm động viên cán bộ chủ chốt xin thôi việc để sắp xếp bố trí cán bộ, nhằm giải quyết việc hụt cán bộ quản lý thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý. Qua đó, thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc sắp xếp bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ CBCC theo quy định của Trung ương”, ông Chánh nói.

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội Vụ Đà Nẵng cho biết đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi. Qua rà soát lại đối tượng đủ điều kiện để thực hiện chủ trương thì khối đảng có 69 người, khối chính quyền là 178 người. Khối đơn vị sự nghiệp là 69 người”.

"Đây là chính sách thôi việc chứ không phải nghỉ hưu trước tuổi. Những người thôi việc nhưng nếu tiếp tục tham gia BHXH cho đến lúc đủ tuổi nghỉ hưu thì vẫn được hưởng lương hưu. Quy định chặt chẽ là anh từ nhiệm nhưng được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý, có cán bộ thay thế ngay vị trí đó thì mới chấp thuận cho thôi việc", ông Đồng cho biết.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin,Sở Nội vụ Đà Nẵng có dự thảo nghị quyết về Chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức viên chức, lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ.Điều kiện áp dụng đối với nam có độ tuổi trên 55, nữ có độ tuổi trên 50.

Ngoài chế độ trợ cấp thôi việc được hưởng một lần theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP của Chính phủ, các đối tượng thuộc diện nêu trên còn được hỗ trợ thêm tiền nếu tự nguyện thôi việc.Cụ thể, cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,05 trở lên được hỗ trợ thêm 200 triệu đồng.

Vĩnh Nhân