Đà Nẵng tạm dừng mua sắm, điều chuyển xe công

16/04/2018 21:16

Đà Nẵng tạm dừng chủ trương mua sắm, điều chuyển, bán xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Keyword đầu tiên có dấu

Đà Nẵng tạm dừng mua sắm, điều chuyển xe công. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND TP Đà Nẵnggiao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án, địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đên việc mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 và xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, lưu ý tạm dừng chủ trương mua sắm, điều chuyển, bán xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết vừa giao Sở GTVT thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát quỹ đất thực tế, điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh và bổ sung vị trí các bãi đỗ xe vào quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình và chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư, có giải pháp đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và khai thác. Đồng thời UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe trong năm 2018.

Ngoài ra, để triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố”, UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, đề xuất lộ trình thực hiện việc cắt giảm phương tiện giao thông cá nhân từ nay đến năm 2030 tầm nhìn 2050 để báo cáo UBND thành phố xem xét, làm cơ sở trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp sắp tới.

Vĩnh Nhân