Đề nghị Lai Châu thu hồi 28 quyết định bổ nhiệm cán bộ sai | Báo Giao thông
Trang chủ Thời sự - Xã hội Xã hội Đề nghị Lai Châu thu hồi 28 quyết định bổ nhiệm cán bộ sai

Đề nghị Lai Châu thu hồi 28 quyết định bổ nhiệm cán bộ sai

19/06/2017 - 09:36 (GMT+7)

Sau thanh tra, Bộ Nội vụ đề nghị Lai Châu thu hồi toàn bộ 28 quyết định bổ nhiệm cán bộ chưa đúng quy định.

tuyen-dung-cong-chuc

Ảnh minh hoạ

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, xét tuyển công chức; nâng bậc lương trước thời hạn; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó… tại các cơ quan hành chính của UBND tỉnh Lai Châu giai đoạn 1/1/2014 – 31/12/2016.

Kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định tuyển dụng công chức trong giai đoạn thanh tra cho thấy, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2015 về cơ bản theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi tuyển còn có tồn tại hạn chế. Ngoài ra, trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Lai Châu quyết định xét tuyển từ viên chức thành công chức đối với 9 trường hợp và xét tuyển từ công chức cấp xã thành cấp huyện 1 trường hợp.

Đa số các trường hợp được xét tuyển đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục. Tuy nhiên 1 viên chức được xét tuyển không đủ 60 tháng làm công việc theo yêu cầu trình độ đào tạo đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển.

Đến thời điểm thanh tra, các công chức được tiếp nhận không qua thi đã được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng một số trường hợp chưa có chứng chỉ về quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Ngoài ra, giai đoạn từ 2014 đến hết 2016, tỉnh quyết định tuyển dụng vào công chức 33 trường hợp theo hệ cử tuyển, trong đó có 19 trường hợp được tuyển dụng sau ngày 6/7/2015 không thực hiện xét tuyển theo quy định tại Nghị định 49 về chế độ cử tuyển vào các cơ quan giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kết luận việc thực hiện các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý còn một số trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn. Có 13 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang giữ ngạch viên chức; 1 trường hợp đang là viên chưc chưa được xét chuyển thành công chức đã được bổ nhiệm giữ chức vụ phó phòng cấp huyện.

Về việc thực hiện số lượng cấp phó công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý có 3 phòng chuyên môn của 2 đon vị cấp sở có số cấp phó vượt so với quy định.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh Lai Châu thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ công chức; nâng bậc lương trước thời hạn; bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý, số lượng cấp phó.

Đặc biệt, đề nghị Lai Châu thu hồi các quyết định tuyển dụng công chức đối với 8 trường hợp được tuyển dụng thông qua kỳ thi tuyển công chức nhưng không có đủ bài thi theo quy định; Thu hồi quyết định tuyển dụng không qua thi đối với 1 trường hợp không đủ 60 tháng làm công việc  yêu cầu trình độ đại học và thu hồi quyết định tuyển dụng vào công chức đối với 19 trường hợp cử tuyển vào công chức không đúng quy định.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị Lai Châu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện đề án tinh giản biên chế; không sử dụng biên chế viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính.

Đồng thời, đề nghị tỉnh chuyển ngạch 13 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang giữ ngách viên chức, thu hồi quyết định bổ nhiệm 1 trường hợp là viên chức chưa được xét tuyển thành công chức; sắp xếp số lượng cấp phó theo đúng quy định.

Cùng với đó, tỉnh phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại nêu trên để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật… 

Anh Thư

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông