ĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội công bố điểm sàn năm 2018

12/07/2018 13:28

ĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có thông báo về mức điểm sàn xét tuyển năm 2018.

Keyword đầu tiên có dấu

TrườngĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội vừa công bố điểm sàn năm 2018

Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) năm 2018 theo 2 phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và sử dụng kết quả học tập ở lớp 12 THPT. Cụ thể:

Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 để xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Điểm xét tuyển của thí sinh không thấp hơn 13 điểm.

Điểm xét tuyển của thí sinh được xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo từng ngành đào tạo. Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau trong cùng tổ hợp thì điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán.

Sử dụng kết quả học tập ở lớp 12 THPT để xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình các môn học năm lớp 12 theo thang điểm 10 đối với từng môn học của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Điểm xét tuyển của thí sinh không thấp hơn 18 điểm.

Điểm xét tuyển của thí sinh được xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo từng ngành đào tạo. Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau trong cùng tổ hợp thì điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán.

Ngọc Châu