Điều chỉnh phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ | Báo Giao thông
Báo Giao Thông
Xe Giao thông
Trang chủ Pháp luật Điều chỉnh phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Điều chỉnh phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

01/03/2013 - 08:18 (GMT+7)

Ngày 27/2, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Ngày 27/2, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Cụ thể mức thu phí đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4) là 40.000 đồng/lần sát hạch lý thuyết, 50.000 đồng/lần sát hạch thực hành.

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F), mức thu là 90.000 đồng/lần sát hạch lý thuyết, 300.000 đồng/lần sát hạch thực hành trong hình và 60.000 đồng/lần sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng.

Mức thu này được áp dụng thống nhất trên cả nước khi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương hay địa phương quản lý) tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

Các đơn vị thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ sẽ được trích lại là 20% trên tổng số tiền phí sát hạch thực thu (đối với những cơ quan thu phí có số thu từ phí sát hạch năm trước dưới 15 tỷ đồng/năm) hoặc 15% trên tổng số tiền phí sát hạch thực thu (đối với những cơ quan thu phí có số thu từ phí sát hạch năm trước từ 15 tỷ đồng/năm trở lên) để chi trả các chi phí phục vụ cho việc tổ chức thi sát hạch.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013 thay thế Thông tư số 53/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ và Thông tư số 60/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2007/TT-BTC.

T.P

Từ khóa
Ý KIẾN BẠN ĐỌC