Đình chỉ một dây chuyền kiểm định trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

26/04/2018 16:55

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-09D bị đình chỉ hoạt động một dây chuyền kiểm định trong thời gian 1 tháng.

Đình chỉ một dây chuyền kiểm định trung tâm đăng kiểm ở hà nội

Theo quy định, trung tâm đăng kiểm có từ 3 lượt đăng kiểm viên bị đình chỉ hoạt động sẽ bị đình chỉ hoạt động có thời hạn một phần hoặc toàn bộ - Ảnh Internet

Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình vừa ban hành Quyết định 294 đình chỉ hoạt động một dây chuyền kiểm định tại Trung tâm kiểm định xe cơ giới 29-09D trong thời gian 1 tháng, bắt đầu từ ngày 23/4/2018. Nguyên nhân do đầu tháng 4/2018, Tổ kiểm tra chuyên ngành của Cục Đăng kiểm VN qua phúc tra đột xuất đã phát hiện, đình chỉ có thời hạn 1 đăng kiểm viên của trung tâm này để lọt khiếm khuyết kỹ thuật của phương tiện đã được hoàn thành kiểm định. Đây là đăng kiểm viên thứ 3 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-09D sai phạm và bị đình chỉ hoạt động kể từ 12 tháng gần đây.

Căn cứ Khoản 4 Điều 23 Nghị định 63/2016 của Chính phủ (quy định về điều kiện kinh doanh của dịch vụ kiểm định xe cơ giới), Cục Đăng kiểm VN quyết định đình chỉ hoạt động một dây chuyền của trung tâm đăng kiểm trên trong 1 tháng.

"Hết thời hạn đình chỉ, Trung tâm này phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động, gửi Cục Đăng kiểm VN xem xét, quyết định", nội dung quyết định của Cục Đăng kiểm VN nêu rõ.

Tìm hiểu của PV Báo Giao thông, trung tâm đăng kiểm 29-09D hiện có hai dây chuyền kiểm định, đã đi vào hoạt động gần 2 năm nay.

Hồng Xiêm