Doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm lộ trình khí thải

30/05/2017 12:56

Ô tô chạy bằng diezen có mức khí thải dưới tiêu chuẩn Euro 4 phải đưa ra thị trường trước 31/12/2017

Keyword đầu tiên có dấu

Thử nghiệm khí thải động cơ ô tô tại Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và đôn đốc các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ôtô khẩn trương gửi Bộ GTVT bản cam kết thực hiện tái xuất hoặc xuất khẩu ô tô sử dụng nhiên liệu diezen không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4 mà chưa hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017.

Đây cũng là nội dung triển khai chỉ đạo của Thủ tướng (văn bản ngày 17/5/2017 của Văn phòng Chính phủ) về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô theo Quyết định số 49 ngày 1/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó,ngày 28/3/2017 Thủ tướng đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu diezen bảo đảm hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017. Sau thời điểm trên, nếu không hoàn thành phải tái xuất hoặc xuất khẩu phương tiện.

Bộ GTVT đồng thời giao Cục Đăng kiểm VN đối chiếu, báo cáo Bộ GTVT thực tế sản xuất, nhập khẩu xe ô tô và kế hoạch của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó Cục Đăng kiểm VN chủ trì, phối hợp với Vụ Môi trường rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính trong việc thực hiện kiểm tra khí thải xe cơ giới để tạo thuận lợi và bình đẳng cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Xem thêm video:

Huy Lộc