Giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo hình thức PPP | Báo Giao thông
Trang chủ Giao thông phát triển Quản lý Giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo hình thức PPP

Giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo hình thức PPP

07/10/2017 - 08:55 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP).

benhvien

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai - một trong những công trình được đầu tư xây dựng với hình thức hợp tác công tư PPP. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Theo đó, xét đề nghị của Bộ KH&ĐT về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/chứng nhận đăng ký đầu tư 03 dự án BOT trong lĩnh vực giao thông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: Về việc xây dựng và thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Các cơ quan được giao chuẩn bị dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư/chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ: Tài chính, Tư pháp, GTVT trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp; quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/chứng nhận đăng ký đầu tư theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

T.Vy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm LIKE để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông