Giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao | Báo Giao thông
Trang chủ Thời sự - Xã hội Xã hội Giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao

Giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao

26/07/2016 - 17:34 (GMT+7)

Chiều 26/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC.

Đặng Thị Ngọc Thịnh

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được giới thiệu tái cử chức vụ Phó Chủ tịch nước

Chiều 26/7, sau khi Quốc hội hoàn thành quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC.

Theo đó, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét bầu bà Đặng Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) được giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu giữ chức Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ông Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) được giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu  giữ chức Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021.

Sáng mai (27/7), Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau khi nghe Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua danh sách để bầu các chức danh trên.

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau đó.

Theo quy định, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ sau khi được bầu.

Anh Thư

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông