Học viện Báo chí & Tuyên truyền công bố điểm sàn năm 2018

16/07/2018 12:13

Học viện Báo chí & Tuyên truyền vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2018.

Keyword đầu tiên có dấu

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Báo chí củaHọc viện Báo chí & Tuyên truyền là 16 điểm

Học viện Báo chí & Tuyên truyền vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2018. Cụ thể:

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Báo chí là 16 điểm.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành còn lại: 15,5 điểm.

Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1. Đối với các ngành có tổ hợp môn Tiếng Anh hoặc Lịch sử tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, phải quy về thang điểm 30 theo công thức:

(Điểm môn 1 + Điểm môn 3 + Điểm Tiếng Anh/ Điểm Lịch sử * 2)*3/4 + điểm ưu tiên

Ngoài ra, thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Báo chí & Tuyên truyền cũng cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018.

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;

- Hạnh kiểm từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên;

Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

Năm 2018 Học viện báo chí và tuyên truyền tuyển 1800 chỉ tiêu, trường dành 30% xét tuyển theo kết quả học bạ.

Ngọc Châu