Hướng dẫn thu, nộp phí sử dụng đường bộ | Báo Giao thông
Báo Giao Thông
Báo Giao Thông
Trang chủ Pháp luật Hướng dẫn thu, nộp phí sử dụng đường bộ

Hướng dẫn thu, nộp phí sử dụng đường bộ

17/12/2012 - 14:53 (GMT+7)

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Bộ GTVT và Bộ Tài chính phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai và tập huấn Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Bộ GTVT và Bộ Tài chính phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai và tập huấn Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Đến dự có Thứ trưởng Bộ GTVT - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Nguyễn Hồng Trường; đại diện lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính cùng Sở GTVT các địa phương Bắc bộ và Bắc Trung Bộ...

Theo đại diện Bộ Tài chính, đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ bao gồm xe ôtô và môtô. Phương thức thu phí đối với xe ôtô  gồm 3 loại: xe quốc phòng, an ninh nộp phí theo năm cho Văn phòng Quỹ bảo trì Trung ương; Xe ôtô nhập cảnh lưu hành tại Việt Nam: Phí tính theo thời gian thực tế được phép lưu hành tại Việt Nam (mức phí căn cứ thu tháng) nộp cho Sở GTVT. Đồng thời, đối với ôtô đăng kí tại Việt Nam phải theo chu kỳ đăng kiểm của xe và theo năm (12 tháng), nộp cho cơ quan đăng kiểm. Riêng xe có chu kỳ đăng kiểm từ 01 năm trở xuống   phí nộp theo chu kỳ đăng kiểm xe (3,6,9 và 12 tháng) và được dán Tem nộp phí tương ứng.

Đại điện Bộ Tài chính
Đại điện Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Đối với ôtô có chu kỳ đăng kiểm trên 1 năm, (18, 24 và 30 tháng), chủ phương tiện phải nộp phí sử dụng đường bộ theo năm (12 tháng) hoặc nộp cho cả chu kỳ đăng kiểm (18, 24 và 30 tháng) được dán tem nộp phí tương ứng. Nếu nộp phí cho cả chu kỳ đăng kiểm thì được cấp tem nộp phí cho cả chu kỳ đăng kiểm. Còn nếu nộp phí 12 tháng thì khi hết thời gian nộp phí, chủ phương tiện phải đến cơ quan đăng kiểm nộp phí cho thời gian tiếp theo.Trường hợp đăng kiểm đến sớm hơn hoặc chậm hơn thời gian theo chu kỳ đăng kiểm thì thời điểm tính phí là thời điểm cuối của khoảng thời gian đã nộp phí lần trước.

Với ôtô đăng kiểm trước ngày 01/01/2013, trường hợp kỳ đăng kiểm tiếp theo phát sinh trong thời gian từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013 thì đến kỳ đăng kiểm, chủ phương tiện đến đăng kiểm xe và nộp phí, số phí phải nộp tính từ ngày 01/01/2013 đến khi đăng kiểm tiếp theo. Trường hợp kỳ đăng kiểm tiếp theo phát sinh sau ngày 31/12/2013 thì chậm nhất đến ngày 30/6/2013, chủ phương tiện phải khai, nộp phí tính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 hoặc đến kỳ đăng kiểm tiếp theo. Đối với trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí của chu kỳ đăng kiểm trước theo thời hạn quy định, thì ngoài số phí phải nộp cho chu kỳ tiếp theo, còn bị truy thu số phí phải nộp của  chu kỳ trước.

Đối với xe môtô, UBND xã, phường, thị trấn  là cơ quan thu phí. UBND cấp xã chỉ đạo tổ dân phố (hoặc thôn) hướng dẫn kê khai, thu phí đối với xe môtô. Xe môtô phát sinh trước ngày 01/01/2013 thì thực hiện khai, nộp phí cả năm 2013, mức thu phí 12 tháng.

Đối với xe môtô phát sinh từ ngày 01/01/2013 trở đi thì việc khai, nộp phí thực hiện cụ thể, đó là xe phát sinh từ ngày 01/01 đến 30/6 hàng năm, thì khai, nộp phí với mức thu bằng 1/2 mức thu năm, thời điểm khai nộp chậm nhất là ngày 31/7. Xe phát sinh từ 01/7 đến 31/12 hàng năm thì khai, nộp chậm nhất là vào 31/1 năm  sau và không phải nộp phí cho thời gian còn lại của năm bị phát sinh.
 

Các trường hợp miễn phí:
- Xe cứu thương
- Xe cứu hỏa
- Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ
- Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng
- Xe ôtô chuyên dùng phục vụ an ninh
- Xe ôtô lực lượng công an, quốc phòng
- Xe môtô của các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo
Người nộp phí:
Tổ chức, cá nhân sở hữu; sử dụng hoặc quản lý phương tiện là người nộp phí
Mức thu phí:
- Đối với ôtô (trừ xe của quốc phòng, an ninh): Mức phí từ 130 - 140 ngàn đồng/tháng tùy theo trọng tải của xe.
- Xe của quốc phòng an ninh nộp mức từ 1.000 - 1.500 ngàn đồng/năm.
- Đối với xe môtô: Mức thu từ 50 - 150 ngàn đồng/năm, giao HĐND tỉnh, thành phố quy định mức thu cụ thể phù hợp với thực tế địa phương.

Đỗ Thi


 

Bấm LIKE để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa
Ý KIẾN BẠN ĐỌC