Không để các đoàn thể ỷ lại vào ngân sách

19/04/2018 09:01

Việc đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội...

không để các đoàn thể ỷ lại vào ngân sách

Ảnh minh họa

Từ xưa đến nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội độc lập về tổ chức, mục tiêu và phương thức hoạt động. Đặc biệt, trước đây, các đoàn thể chủ yếu hoạt động theo nguyên tắc tự lo về kinh phí, không có chuyện trông chờ vào ngân sách. Nhưng dần dần, MTTQ và các đoàn thể lại hoạt động như giống như cơ quan Nhà nước, ăn lương từ ngân sách Nhà nước.

Chính vì thế, mới có chuyện hàng năm ngân sách phải chi ra một khoản tiền không nhỏ để lo cho hoạt động của các tổ chức này, từ cơ sở vật chất cho đến bộ máy, con người và hoạt động. Thậm chí, có đoàn thể còn thành lập ra cục, vụ, viện - vốn là các danh xưng của tổ chức Nhà nước.

Lâu nay, cũng có nhiều ý kiến băn khoăn khi không thấy vai trò, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… như thế nào, họ ở đâu khi những hội viên của mình đang đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức? Thậm chí, có quan điểm cho rằng, vai trò của các tổ chức này quá mờ nhạt. Nhưng tôi cho rằng, thực tế cũng không hoàn toàn như vậy, bởi hiệu quả là không đồng đều, chứ không phải tất cả đều như thế.

Trong 30 năm đổi mới, không thể phủ nhận nhiều kết quả mà MTTQ và các đoàn thể đã đạt được, nhưng cũng phải thừa nhận nó đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém, bất cập. Vì thế, giờ là thời điểm thích hợp để cải cách, đổi mới phương thức hoạt động của các đơn vị này nhằm đáp ứng yêu cầu của thời cuộc, nguyện vọng của nhân dân.

Tuy nhiên, đổi mới thế nào lại là vấn đề không đơn giản. Bởi thế, mới có nhiều phương án được đưa ra, thay vì 1- 2 phương án.

Nếu nói đến hợp nhất các đoàn thể vào MTTQ cũng có thể xem xét, nhưng về bản chất nó không phải phương án khoa học. Bởi, vốn dĩ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội là các tổ chức độc lập, độc lập cả về phương thức và mục tiêu hoạt động. Nhưng rõ ràng cũng không thể để họ ỷ lại mãi vào ngân sách được.

Còn việc hợp nhất với Ban Dân vận thì Nghị quyết T.Ư 6 khóa 12 đã chỉ rõ: Thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi đủ điều kiện. Tổng kết mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; mở rộng thí điểm ở cấp tỉnh và thực hiện ở cấp huyện những nơi có đủ điều kiện... Đó cũng là những hướng gợi mở rất khoa học, cần nghiên cứu áp dụng.

Trong việc tinh giản, sắp xếp lại bộ máy, Đảng đã tiên phong thực hiện qua việc giải thể ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nam bộ và Tây Nguyên. Vậy, không có lý gì khối MTTQ và các đoàn thể lại không làm được.

LÊ QUANG THƯỞNG
Nguyên Phó ban Tổ chức T.Ư

Hoài Vũ (Ghi)