Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XI: Kết thúc tốt đẹp | Báo Giao thông
Bia Sài Gòn

Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XI: Kết thúc tốt đẹp

16/06/2005 - 20:06 (GMT+7)

Kì họp thứ 7- QH khoá XI khai mạc ngày ngày 5/5, kết thúc ngày 14/6, sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch. Với 24 dự án Luật được đưa ra thảo luận, trong đó có 15 dựán Luật đã được xem xét thông qua, Kì họp này có số lượng các Bộ luật được thông qua lớn nhất từ trước đến nay. Đa số các bộ luật được đưa ra Quốc hội lần này có liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân...

Kì họp thứ 7- QH khoá XI khai mạc ngày ngày 5/5, kết thúc ngày 14/6, sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch. Với 24 dự án Luật được đưa ra thảo luận, trong đó có 15 dựán Luật đã được xem xét thông qua, Kì họp này có số lượng các Bộ luật được thông qua lớn nhất từ trước đến nay. Đa số các bộ luật được đưa ra Quốc hội lần này có liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân.

Luật Đường sắt Việt Nam và Luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) là 2 bộ luật chuyên ngành giao thông, nhưng có tính xã hội rộng rãi cũng được đưa ra thảo luận và thông qua tại Kì họp này. Tại Kì họp này, đãthực hiện quyền giám sát tối cao, xem xét các báo cáo của Chính phủ, báo cáo của UB Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của QH, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2003, nghe báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri, trả lời chất vấn của các đại biểu QH, và giải quyết một số vấn đề quan trọng khác.

Các dự án luật đã được thông qua tại Kì họp này là: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Luật Thương mại (sửa đổi), Bộ luật Hàng hải VN (sửa đổi), Luật Đường sắt VN, Luật Dược, Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Kí kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quốc phòng, Luật Thuế xuất khẩu-thuế nhập khẩu (sửa đổi), Luật Khoáng sản, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng, Luật Du lịch. 9 dự án luật khác được đưa ra xem xét, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện là: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Các công cụ chuyển nhượng, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Giao dịch điện tử, Luật Nhà ở, Luật Thanh niên, Luật Công an nhân dân, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Chống tham nhũng.

Luật Đường sắt VN gồm 8 chương 113 điều đã được QH thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2006. Luật này quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; Phương tiện giao thông đường sắt; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải đường sắt; Quy tắc, tín hiệu giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt; Kinh doanh đường sắt.

Nguyên tắc cơ bản của hoạt động đường sắt được Luật Đường sắt VN xác định là: Bảo đảm hoạt động giao thông vận tải đường sắt được thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác và hiệu quả; Phát triển đường sắt theo quy hoạch, kế hoạch, hiện đại và đồng bộ; Điều hành thống nhất, tập trung hoạt động giao thông vận tải đường sắt; Phân định rõ giữa quản lý nhà nước về đường sắt với hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng, kinh doanh vận tải đường sắt.

Nhà nước tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, khuyến khích và đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh đường sắt.

Bộ Luật Hàng hải VN (sửa đổi) gồm 18 chương, 263 điều đã được QH kì này thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2006. Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các hoạt động khác liên quan đến sử dụng tàu biển vào các mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, du lịch, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về đường sắt và hàng hải được các bộ Luật này quy định thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Sáng 14/6, QH đã họp phiên bế mạc dưới sự điều khiển của Chủ tịch QH Nguyễn Văn An. Sau hơn 1 tháng làm việc tích cực, dân chủ và trách nhiệm QH khoá XI, Kì họp thứ 7 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc.

Ph.D

Từ khóa
Ý KIẾN BẠN ĐỌC