Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV diễn ra ngắn hơn thường lệ

17/04/2018 09:37

Thay vì kéo dài 1 tháng như các kỳ họp trước, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội chỉ diễn ra trong 19 ngày.

Keyword đầu tiên có dấu

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV dự kiến diễn ra vào 21/5-14/6

Sáng 17/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 23, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội và dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 là 19 ngày. Trong đó, xây dựng luật chiếm 11 ngày; giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác 6,5 ngày; khai mạc, bế mạc: 1,5 ngày. Quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 21/5 và dự kiến bế mạc vào 14/6.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, 7 dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua đều đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và gửi xin ý kiến các vị ĐBQH, Đoàn ĐBQH.

Trong số 9 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, có 2 dự án đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 22 và 7 dự án được trình tại phiên họp 23 cùng Báo cáo về kết quả giám sát chuyên đề.

4 dự án Luật được rút ra khỏi dự kiến chương trình là Luật Hành chính công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường và Luật Dân số.

Ngoài nội dung về công tác xây dựng pháp luật, kỳ họp tới, Quốc hội xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 (trong đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017); Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Quốc hội cũng sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016. Đồng thời, xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019.

Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội cho áp dụng thí điểm một số cải tiến về cách thức tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua trong kỳ họp thứ 5, nội dung này sẽ được xin ý kiến tại phiên họp trù bị.

Ngoài ra, Tổng Thư ký Quốc hội cũng đề nghị tăng cường hơn nữa việc truyền hình trực tiếp các nội dung của kỳ họp trên kênh Truyền hình Quốc hội; bố trí phát thanh, truyền hình trực tiếp một số nội dung về: giám sát chuyên đề; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); quyết toán ngân sách nhà nước (kết hợp thảo luận cùng kinh tế-xã hội và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí).

Hoài Vũ