Kiện tới khi nào?

Vừa đi làm về, Kính cận tôi giật thót mình khi thấy vợ hằm hằm liệng chiếc điện thoại đời mới vào góc giường.