Gọi hiệp sĩ

Kính cận tôi vốn nhút nhát, ra đường gặp chuyện tranh chấp là cúi đầu xin lỗi, một điều nhịn chín điều lành.