Nâng một số định mức chi tiêu cho dự án ODA | Báo Giao thông
Trang chủ Pháp luật Nâng một số định mức chi tiêu cho dự án ODA

Nâng một số định mức chi tiêu cho dự án ODA

29/12/2011 - 08:26 (GMT+7)

Ttiền lương và phụ cấp QLDA của CBCNVC được thành lập theo quyết định của chủ dự án, hoặc cơ quan chủ quản áp dụng quy định tại Quyết định số 198...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 219/2009/TT-BTC quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án, chương trình sử dụng nguồn vốn ODA.

Theo đó, tiền lương và phụ cấp QLDA của CBCNVC làm việc tại Ban quản lý dự án ODA đầu tư xây dựng cơ bản chuyên trách được thành lập theo quyết định của chủ dự án, hoặc cơ quan chủ quản áp dụng quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ; các CBCC, VC thuộc biên chế hành chính sự nghiệp khi được điều động sang làm việc chuyên trách hoặc phân công làm việc kiêm nhiệm tại các Ban quản lý dự án ODA được Ban quản lý dự án chi trả một khoản phụ cấp quản lý dự án ODA (ngoài khoản tiền lương và phụ cấp lương) tối đa bằng tiền lương theo cấp bậc, phụ cấp lương được hưởng theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2012.

T.P

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa