Nhật Bản có thể tiếp nhận thêm lao động nước ngoài

24/02/2018 09:02

Chính phủ Nhật Bản cân nhắc cho phép thêm người nước ngoài có kỹ năng chuyên môn và kỹ thuật tới làm việc...

nhật bản có thể tiếp nhận thêm lao động nước ngoài

Lao động người nước ngoài ở Nhật Bản

Theo đài NHK, đầu tuần này, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã chỉ đạo giới chức của nước này soạn thảo các biện pháp cụ thể để tiếp nhận thêm lao động nước ngoài có kỹ năng.

Tuy nhiên, các lao động này không được phép mang theo gia đình và thời hạn ở lại Nhật Bản cũng sẽ bị giới hạn rất chặt chẽ. Chính phủ sẽ lập nhóm công tác chung, gồm nhân viên các bộ ngành có liên quan, nghiên cứu kế hoạch tăng số lao động người nước ngoài tại Nhật Bản.

Hiện Nhật Bản đã cấp thị thực lao động cho 18 ngành chuyên môn, trong đó có giáo viên đại học, bác sỹ và luật sư.

Nhóm công tác sẽ đánh giá tình trạng thiếu lao động trong 6 lĩnh vực là điều dưỡng, xây dựng, giao thông vận tải, dịch vụ, bán lẻ và nông nghiệp. Nhóm cũng xem xét lại các yêu cầu đối với thị thực lao động như trình độ tiếng Nhật và bằng cấp chuyên môn.

Lê Cường