Phần mềm ADM06: Ứng dụng tính toán kết cấu áo đường mềm | Báo Giao thông
Trang chủ Công nghệ Phần mềm ADM06: Ứng dụng tính toán kết cấu áo đường mềm

Phần mềm ADM06: Ứng dụng tính toán kết cấu áo đường mềm

28/09/2012 - 10:12 (GMT+7)

ADM 06 có khả năng tính toán kết cấu áo đường mềm cho tuyến thiết kế mới, đặc biệt là hỗ trợ thiết kế kết cấu áo đường cho đường nâng cấp cải tạo.

ADM 06 có khả năng tính toán kết cấu áo đường mềm cho tuyến thiết kế mới, đặc biệt là hỗ trợ thiết kế kết cấu áo đường cho đường nâng cấp cải tạo.

Trước đây, trong công tác tính toán kết cấu áo đường mềm, việc tính toán thực hiện trên bảng tính excel. Việc lập bảng tính trên excel có ưu điểm là rất trực quan, dễ sử dụng và tổ chức, đặc biệt là có thể sử dụng bảng tính làm bảng thuyết minh tính toán luôn. Tuy nhiên, do dễ sử dụng và tổ chức nên đây cũng chính là 1 nhược điểm. 

Phần mềm ADM06 hỗ trợ mạnh việc thiết kế áo đường mềm đối với trường hợp thiết kế để nâng cấp, cải tạo đường bộ
Phần mềm ADM06 hỗ trợ mạnh việc thiết kế áo đường mềm đối với trường hợp thiết kế để nâng cấp, cải tạo đường bộ

Bởi sự dễ dãi của số liệu khi nhập vào, nếu không được kiểm soát chặt ngay từ đầu sẽ thất bại trong quá trình thực hiện hoặc có những lỗi lớn trong quá trình tính toán. Bên cạnh đó, việc xây dựng các mô đun hỗ trợ trong excel (macro) thường xuyên bị vi rút tấn công gây khó khăn trong việc lưu trữ sử dụng bảng tính 1 cách ổn định.

ADM 06 là chương trình tính toán kiểm tra cường độ chung và cường độ trong mỗi lớp kết cấu áo đường theo các tiêu chuẩn tại quy định 22TCN 211-06. ADM 06 được viết bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 chạy trên môi trường Windows có chức năng hỗ trợ thiết kế kết cấu áo đường mềm, tính toán, kiểm tra cường độ và bề dày kết cấu áo đường, hỗ trợ xuất kết quả và in ấn.

Theo tác giả đề tài - K.s Trịnh Đức Liêm, có 9 bước tiến hành tính toán kết cấu áo đường trên phần mềm ADM 06 là: Nhập thông tin, Tính toán số trục xe tính toán tiêu chuẩn, Nhập số liệu đầu vào, Nhập các thông số đất nền, Nhập thông số vật liệu, Lựa chọn các hệ số tính toán theo các điều kiện kiểm toán, Xác nhận các thông số tra toán đồ, Tính toán và kiểm tra các điều kiện tính toán theo các trạng thái giới hạn và cuối cùng là Xuất kết quả.

Nhập thông tin chung là nhập các thông số ban đầu liên quan tới dự án. Tính toán số trục xe tính toán tiêu chuẩn thì phần mềm cho phép tính toán trong trường hợp có số liệu đếm xe và trường hợp không có số liệu đếm xe. Tùy vào chủ trương thiết kế, người dùng sẽ lựa chọn 1 trong các trường hợp thiết kế mà tác giả đưa ra, sau đó lựa chọn loại vật liệu, chiều dày kết cấu, mô đun đàn hồi về tính độ võng (Ev), tính trượt (Et), tính kéo uốn (Eku), Ru, C và F (phi).

Chương trình tự động tính toán và tra các toán đồ để xác định các thông số Ech/E1 (đối với điều kiện kiểm toán theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi cho phép), Tax/P và Tav (đối với điều kiện kiểm toán theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn). Trong trường hợp người dùng muốn tự tra toán đồ có thể chọn tại ô tùy chọn. Tại cửa sổ kết quả sẽ hiển thị kết quả tính toán theo các trạng thái giới hạn. Trường hợp nền đường là lớp vật liệu có dính kết (mặt BTN cũ) thì tại cửa sổ kết quả kiểm tra điều kiện trượt nền sẽ không tính toán. Trong trường hợp kết quả kiểm toán không đảm bảo thì chương trình cho phép người dùng quay lại bước lựa chọn kết cấu để thực hiện quá trình lựa chọn lại. Bước cuối cùng, chương trình hỗ trợ việc xuất bảng tính sang excel. Đó là bảng tính hoàn thiện, người dùng cần chỉnh khổ giấy và chọn máy in là có thể in bảng tính.

Theo đánh giá của các chuyên gia Hội KHKT Cầu đường Đà Nẵng, phần mềm ADM 06 có ưu điểm là tự động hóa tính toán số trục xe tính toán khi có số liệu đếm xe, tự động hóa kiểm tra cấu tạo kết cấu áo đường theo các tiêu chuẩn về cường độ, hỗ trợ mạnh việc thiết kế áo đường mềm đối với trường hợp thiết kế nâng cấp cải tạo. Đồng thời còn là cung cấp, hỗ trợ cho người sử dụng 1 thư viện mở về các loại vật liệu thường được sử dụng làm KCAD mềm cùng với 1 số thông số đặc trưng tính toán để tham khảo.

Các bước lựa chọn kết cấu áo đường và kiểm toán kết cấu áo đường có mối quan hệ với nhau chặt chẽ, cho phép người dùng có thể thực hiện lựa chọn lại kết cấu khi kết quả kiểm toán không đạt cho đến khi đảm bảo được các yêu cầu kiểm toán. Cho phép người dùng biết được các kết quả tính toán trung gian trong quá trình xử lý kết quả; trong trường hợp nhập sai hoặc chưa đúng, người dùng có thể dễ dàng kiểm soát được mình đang sai ở bước nào. Bên cạnh đó, giao diện chương trình trực quan, thân thiện với người dùng, các bước nhập, tính toán kết quả được bố trí hợp lý. Hỗ trợ xuất bảng tính.

Việc đưa vào sử dụng phần mềm ADM 06 để hỗ trợ công tác tính toán kết cấu áo đường mềm đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Trước đây, để hoàn thành 1 bảng tính toán kết cấu áo đường mềm, 1 cá nhân bình thường phải mất từ 4-5h. Với việc ứng dụng ADM 06 vào sản xuất sẽ làm giảm thời gian tính toán xuống còn khoảng 30 phút cho 1 bảng tính. Tuy nhiên, chương trình cũng có 1 số nhược điểm nhất định như chưa đề cập tới tính toán kết cấu áo lề, chưa đề cập đến kết cấu áo đường chịu tải trọng rất nặng (tải trọng trục trên 120 kN), chưa đề cập tới áo đường cấp thấp B1, B2. Và các trường hợp thiết kế đối với đường thiết kế mới đưa ra chưa phong phú, chưa phản ánh hết các trường hợp trong thực tiễn.

Lê Gôn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa