Phát hành Danh bạ điện thoại ngành GTVT năm 2018 - 2019 | Báo Giao thông
Trang chủ Thông tin doanh nghiệp Phát hành Danh bạ điện thoại ngành GTVT năm 2018 - 2019

Phát hành Danh bạ điện thoại ngành GTVT năm 2018 - 2019

02/08/2018 - 11:26 (GMT+7)

Danh bạ điện thoại ngành GTVT 2018-2019 cập nhật thông tin mới nhất về đầu mối liên hệ của các đơn vị trong Ngành.

DANH BA CHUAN NXB-1

Danh bạ điện thoại ngành GTVT cập nhật thông tin mới nhất về đầu mối liên hệ của các đơn vị trong Ngành

Nhà xuất bản Giao thông vận tải vừa phát hành cuốn “Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2018 - 2019”.

“Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2018 - 2019” được xuất bản trên cơ sở kế thừa nội dung “Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2016 - 2017”, đồng thời tiếp tục cập nhật, bổ sung những thông tin mới nhất về các đơn vị trong Ngành, bao gồm: địa chỉ, website, e-mail, số điện thoại đơn vị; chức danh, họ tên, số điện thoại lãnh đạo các đơn vị trong ngành giao thông vận tải, các đơn vị thành viên, các phòng ban thuộc các đơn vị trong ngành Giao thông vận tải.

Những cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải trong Danh bạ này gồm: Khối cơ quan thuộc Văn phòng Bộ Giao thông vận tải; Công đoàn GTVT; Các cục, vụ, viện; Khối báo chí, xuất bản; Các ban quản lý dự án; Khối trường học; Các doanh nghiệp; Các hội, hiệp hội; Các sở giao thông vận tải.

“Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2018 - 2019” có dung lượng 648 trang, in trên khổ giấy 10 Í 16,5 cm, đơn giá: 125.000 đồng/ cuốn.

Các đơn vị có nhu cầu mua Danh bạ xin vui lòng liên hệ về địa chỉ: Phòng Phát hành - Nhà xuất bản Giao thông vận tải - Số 80B, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.39428746, Fax: 024.38224784, Website: nxbgtvt.vn.

Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông