Phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý ngân sách qua thanh tra

16/10/2017 09:40

Bộ Tài chính cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, toàn ngành tài chính đã thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiểm tra...

Keyword đầu tiên có dấu

Ảnh minh họa: Tạ Tôn

Hiện, số tiền xử phạt đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 8.928 tỷ đồng...

Riêng đối với ngành thuế, 9 tháng đầu năm 2017, đã thực hiện 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra hơn 11.597 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế kiến nghị thu hồi hơn 9.616 tỷ đồng, xử phạt hơn 1.980 tỷ đồng. Số thuế đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 6.553 tỷ đồng.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, qua thanh tra, đã kiến nghị yêu cầu rà soát đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án... Kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.