Quy định mới về thời gian làm việc, nghỉ ngơi hàng năm | Báo Giao thông
Trang chủ Danh mục gốc Quy định mới về thời gian làm việc, nghỉ ngơi hàng năm

Quy định mới về thời gian làm việc, nghỉ ngơi hàng năm

05/12/2011 - 18:09 (GMT+7)

Bộ lao động TB & XH vừa ban hành Thông tư 33/2011/TT- BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể việc xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hàng năm đối với người lao động

Bộ lao động TB & XH vừa ký ban hành Thông tư 33/2011/TT- BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể việc xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hàng năm đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ trong ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp...

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2012.

Thông tư này áp dụng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng và hợp đồng lao động không xác định thời hạn thuộc các công ty, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Quy định
Tổng số giờ tiêu chuẩn làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày, 64 giờ/tuần;

Theo Thông tư tổng số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày không được vượt quá quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm. Tổng số giờ tiêu chuẩn làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày, 64 giờ/tuần; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 9 giờ/ngày, 48 giờ/tuần...

Về thời giờ nghỉ ngơi, người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày/tuần. Trong những tháng thời vụ, hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng nếu không được nghỉ hàng tuần thì phải bảo đảm có ít nhất 4 ngày nghỉ/tháng cho người lao động.

 

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm LIKE để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa