Quy định về An toàn vệ sinh lao động | Báo Giao thông
Trang chủ Pháp luật Pháp đình Quy định về An toàn vệ sinh lao động

Quy định về An toàn vệ sinh lao động

30/11/2012 - 08:37 (GMT+7)

Theo Bộ luật Lao động, mọi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất phải tuân theo quy định của pháp luật về an toàn lao động - vệ sinh lao động (ATLĐ-VSLĐ).

Theo Bộ luật Lao động, mọi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất phải tuân theo quy định của pháp luật về an toàn lao động - vệ sinh lao động (ATLĐ-VSLĐ).

Nhà nước đầu tư nghiên cứu khoa học, hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất dụng cụ, thiết bị ATLĐ-VSLĐ, phương tiện bảo vệ cá nhân. Chính phủ quyết định Chương trình quốc gia về ATLĐ-VSLĐ. UBND cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định Chương trình ATLĐ-VSLĐ trong phạm vi địa phương và đưa vào kế hoạch phát triển KT-XH.

Bộ LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ-VSLĐ. Người sử dụng lao động căn cứ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về ATLĐ-VSLĐ để xây dựng nội quy, quy trình làm việc bảo đảm ATLĐ-VSLĐ phù hợp với từng loại máy, thiết bị, nơi làm việc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ-VSLĐ thì chủ đầu tư, người sử dụng lao động phải lập phương án về các biện pháp bảo đảm ATLĐ-VSLĐ đối với nơi làm việc của người lao động và môi trường. Khi sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại máy, thiết bị, vật tư, năng lượng, điện, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, việc thay đổi công nghệ, nhập khẩu công nghệ mới phải được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ-VSLĐ hoặc tiêu chuẩn về ATLĐ-VSLĐ tại nơi làm việc đã công bố, áp dụng.

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra, đo lường; Bảo đảm các điều kiện ATLĐ-VSLĐ đối với máy, thiết bị, nhà xưởng đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ-VSLĐ hoặc đạt các tiêu chuẩn về ATLĐ-VSLĐ tại nơi làm việc đã được công bố, áp dụng; Kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc của cơ sở để đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng; Phải có bảng chỉ dẫn về ATLĐ-VSLĐ đối với máy, thiết bị, nơi làm việc và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy tại nơi làm việc; Lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động bảo đảm ATLĐ-VSLĐ.

Người lao động có nghĩa vụ chấp hành các quy định, quy trình, nội quy về ATLĐ-VSLĐ có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao; Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; các thiết bị ATLĐ-VSLĐ nơi làm việc; Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động.

Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động phải lập kế hoạch, biện pháp ATLĐ-VSLĐ và cải thiện điều kiện lao động. Người sử dụng lao động, người làm công tác ATLĐ-VSLĐ phải tham dự khóa huấn luyện ATLĐ-VSLĐ, kiểm tra, sát hạch và cấp chứng chỉ, chứng nhận do tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện ATLĐ-VSLĐ thực hiện.

Người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện về ATLĐ-VSLĐ cho người lao động, người học nghề, tập nghề khi tuyển dụng và sắp xếp lao động; hướng dẫn quy định về ATLĐ-VSLĐ cho người đến tham quan, làm việc tại cơ sở thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao động. Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ-VSLĐ phải tham dự khóa huấn luyện ATLĐ-VSLĐ, kiểm tra sát hạch và được cấp chứng chỉ.

B.Đ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm LIKE để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa