Quy định về phương tiện vận tải chạy thử trên tuyến thủy nội địa | Báo Giao thông
Trang chủ Sức khỏe - Đời sống Quy định về phương tiện vận tải chạy thử trên tuyến thủy nội địa

Quy định về phương tiện vận tải chạy thử trên tuyến thủy nội địa

15/09/2011 - 19:17 (GMT+7)

Công ty của ông Nguyễn Mạnh Tuấn (tỉnh Thái Bình) mới mua 1 tàu thủy chở khách được đóng mới ở trong nước theo công nghệ tiên tiến. Sở Giao thông vận tải yêu cầu Công ty ông phải làm thủ tục chạy khảo sát trước khi đưa tàu vào vận tải hành khách đường thủy nội địa. Ông Tuấn hỏi có quy định nào như vậy không

Công ty của ông Nguyễn Mạnh Tuấn (tỉnh Thái Bình) mới mua 1 tàu thủy chở khách được đóng mới ở trong nước theo công nghệ tiên tiến. Sở Giao thông vận tải yêu cầu Công ty ông phải làm thủ tục chạy khảo sát trước khi đưa tàu vào vận tải hành khách đường thủy nội địa. Ông Tuấn hỏi có quy định nào như vậy không?

Thắc mắc của ông Tuấn được Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải về vận tải hành khách đường thủy nội địa, trong trường hợp phương tiện có tính năng kỹ thuật mới lần đầu được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài có tốc độ từ 30 km/giờ trở lên trước khi đưa vào vận tải hành khách đường thủy nội địa phải tổ chức chạy khảo sát một chuyến với sự giám sát của Sở Giao thông vận tải liên quan.

Thời gian vận tải thử trên tuyến thực hiện như sau: 6 tháng đối với phương tiện có tính năng kỹ thuật mới lần đầu được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài để đưa vào vận tải hành khách trên đường thuỷ nội địa; 3 tháng đối với phương tiện vận tải hành khách trên tuyến đường thuỷ nội địa đã có phương tiện cùng đặc tính kỹ thuật đang khai thác.

Thủ tục chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát và chạy thử trên tuyến đường thủy nội địa được quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư 20/2011/TT-BGTVT.

Thủ tục chấp thuận chạy khảo sát

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chạy khảo sát gồm:

- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa;

- Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón, trả hành khách;

- Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải liên quan đến tuyến vận tải;

- Các bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với cấp tuyến đường mà phương tiện dự kiến đưa vào khai thác.

- Tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nơi tổ chức đóng trụ sở chính hoặc cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú. Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản chấp thuận để tổ chức, cá nhân cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện quy định thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Yêu cầu ngừng hoạt động nếu không đủ điều kiện an toàn

Sau khi hoàn thành chạy khảo sát, tổ chức, cá nhân gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp hồ sơ tại cơ quan chấp thuận chạy khảo sát. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa;

- Biên bản chạy khảo sát có ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tham gia giám sát chạy khảo sát.

Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ vận tải thử, sau khi xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì Sở Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận để tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài cho phương tiện vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện quy định thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Hết thời hạn vận tải thử, nếu còn những tồn tại chưa thật đảm bảo an toàn cho phương tiện hoạt động trên tuyến thì cơ quan thẩm quyền có thể gia hạn thời gian vận tải thử trên tuyến và ghi rõ tồn tại, yêu cầu cần khắc phục.

Thời gian gia hạn không quá 3 tháng và tổng số thời gian vận tải thử trên tuyến không quá 12 tháng. Trong hoặc sau thời hạn vận tải thử nếu cơ sở hạ tầng của tuyến hoặc phương tiện không đảm bảo đủ điều kiện an toàn thì cơ quan thẩm quyền ra văn bản yêu cầu ngừng hoạt động và thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 20/2011/TT-BGTVT thì khi kết thúc thời gian vận tải thử, tổ chức, cá nhân xin chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa bổ sung báo cáo bằng văn bản (có xác nhận của Sở Giao thông vận tải liên quan) vào hồ sơ đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa.

Như vậy, đối với trường hợp ông Nguyễn Mạnh Tuấn phản ánh, việc Sở Giao thông vận tải yêu cầu Công ty ông phải làm thủ tục chạy khảo sát và chạy thử tàu thủy chở khách trước khi làm thủ tục chấp thuận đưa tàu thủy vào hoạt động chính thức để vận tải hành khách theo tuyến cố định đường thủy nội địa là đúng quy định hiện hành.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa