Sửa đổi quy định quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị | Báo Giao thông
Trang chủ Pháp luật Sửa đổi quy định quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị

Sửa đổi quy định quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị

12/07/2011 - 20:56 (GMT+7)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND, sửa đổi Điều 11 của quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND, sửa đổi Điều 11 của quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27-3-2009 của UBND TP.

Theo quyết định này, Sở Xây dựng là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép xây dựng công trình hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình cải tạo, sắp xếp đường dây đi nổi.

Quyết định này cũng quy định cụ thể về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật; hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng công trình ngầm kỹ thuật đô thị để lắp đặt các đường dây, cáp; hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, cải tạo đường dây đi nổi; hồ sơ xin cấp giấy phép đào hè, đường thi công.

Quyết định quy định rõ thời gian cấp giấy phép xây dựng, giấy phép đào hè, đường để thi công và những trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng.

B.Đ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa