Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy | Báo Giao thông
Trang chủ Pháp luật Pháp đình Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

28/02/2012 - 20:55 (GMT+7)

 Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã ký công văn số 626/BGTVT-TCCB gửi các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT yêu cầu tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.

 Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã ký công văn số 626/BGTVT-TCCB gửi các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT yêu cầu tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.

Công tác phòng cháy, chữa cháy trong những năm qua đã được quan tâm và thực hiện tốt tại các cơ quan, đơn vị trong Bộ GTVT, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan đơn vị vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác này.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Để thực hiện tốt Luật Phòng cháy, chữa cháy và sự chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với cấp ủy Đảng xác định phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoặc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị; Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; Xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định về phòng cháy chữa cháy thuộc phạm vi quản lý; Thành lập, kiện toàn bộ phận làm công tác phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật, phối hợp với công an phòng cháy chữa cháy địa phương tổ chức thực tập công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo có hiệu quả; Xây dựng, lắp đặt và trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ, đặc biệt là những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao, các công trình, dự án, kho tàng, bến bãi… khi triển khai đưa vào sử dụng dều phải có thỏa thuận, phê duyệt về công tác phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền theo quy định; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy…
 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra cháy, nổ trong phạm vi phụ trách; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và chính quyền địa phương có liên quan để tổ chức thực hiện tốt công tác này ./.
 

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa