"Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện mục tiêu giảm TNGT" | Báo Giao thông
Báo Giao Thông
Báo Giao Thông
Trang chủ Danh mục gốc "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện mục tiêu giảm TNGT"

"Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện mục tiêu giảm TNGT"

30/01/2013 - 21:18 (GMT+7)

Mặc dù năm 2012, TNGT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Mặc dù năm 2012, TNGT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Kết quả trên đạt được là do các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kiềm giảm TNGT, tạo được ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT của mọi tầng lớp nhân dân, TNGT được kiềm chế và giảm dần. 


Phát huy kết quả đạt được, năm nay địa phương đã thống nhất 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp được đề ra trong Kế hoạch của năm ATGT 2013 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”. Tổ chức nghiên cứu triển khai, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và nhân dân nội dung Chỉ thị 18 - CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết 32/CP, Nghị quyết 88/CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông; Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Tỉnh ủy Tiền Giang.

Tăng cường và phát huy vai trò, trách nhiệm hơn nữa của người đứng đầu chính quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT; xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Chính quyền các cấp tham mưu tốt cho cấp ủy lãnh đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18 - CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết 32/CP, Nghị quyết 88/CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông. Khắc phục những yếu kém, tồn tại trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT. 


Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác TTKS trên các tuyến giao thông trọng điểm thường xảy ra TNGT; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về ATGT. Xử lý nhanh các vụ TNGT, không để ùn tắc giao thông. Cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an xã, phường, thị trấn tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATGT ở các tuyến đường giao thông nông thôn theo thẩm quyền. Kiên quyết loại bỏ những phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng. Chính quyền các cấp thường xuyên chỉ đạo khảo sát, rà soát, xác định vị trí và khắc phục các “điểm đen” trên các quốc lộ; tỉnh lộ; thường xuyên duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các đoạn đường bị sạt, lún, sửa chữa mặt sàn cầu; bổ sung các biển báo hiệu đường bộ, đường thuỷ, cọc tiêu, gờ giảm tốc ở những tuyến giao thông đang quản lý đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

                 

Quốc Tuấn(ghi)

 

 

Bấm LIKE để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa
Ý KIẾN BẠN ĐỌC