Thủ tục đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc | Báo Giao thông
Trang chủ Kinh tế Thị trường Thủ tục đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

Thủ tục đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

24/08/2011 - 10:50 (GMT+7)

Theo hướng dẫn của Trung tâm Lao động ngoài nước (TT LĐNN) và Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD), LĐVN muốn đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép mới, phải tuân thủ quy trình sau...

Theo hướng dẫn của Trung tâm Lao động ngoài nước (TT LĐNN) và Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD), LĐVN muốn đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép mới, phải tuân thủ quy trình sau:

1. Điều kiện: LĐ tuổi từ 18-39; không tiền án, tiền sự; không cư trú bất hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật Hàn Quốc; không bị cấm xuất cảnh.

2- Tìm hiểu thông tin thông báo về Kì thi tiếng Hàn (Thông báo được công bố trên báo chí, trang web của TT LĐNN khoảng 1 tháng trước ngày thi).

3. Nộp đơn đăng ký và kiểm tra tiếng Hàn (Đề kiểm tra tiếng Hàn được lấy từ Tuyển tập câu hỏi thi tiếng Hàn gồm 2.000 câu, do HRD phát hành).

4. Kiểm tra sức khỏe và nộp hồ sơ dự tuyển (đối với người đậu thi tiếng Hàn). LĐ phải kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện được TT LĐNN chỉ định. Nếu đủ sức khỏe, LĐ mới được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong thời gian quy định.

5. Chủ sử dụng tuyển chọn người LĐ. HRD thẩm định hồ sơ và đăng ký danh sách lên mạng, khi chủ sử dụng có đơn xin tuyển chọn người LĐ nước ngoài thì cơ quan thuộc Chính phủ Hàn Quốc sẽ giới thiệu người LĐ trong danh sách. Trên cơ sở đó, chủ sử dụng LĐ sẽ trực tiếp tuyển chọn người LĐ.

6. Ký hợp đồng. HRD sẽ chuyển hợp đồng cho TT LĐNN để thông báo cho người LĐ được lựa chọn để xem xét ký hợp đồng.

7. Giáo dục định hướng trước khi xuất cảnh. Những LĐ đã ký hợp đồng phải tham gia khóa đào tạo giáo dục định hướng.

8. Xin cấp Visa. TT LĐNN sẽ xin cấp visa cho LĐ đã ký hợp đồng và có giấy chứng nhận cấp visa do HRD thông báo.

9. Nhập cảnh Hàn Quốc. HRD lập danh sách những LĐ đủ điều kiện xuất cảnh và chỉ định ngày xuất cảnh.

10. Đào tạo sau khi nhập cảnh và về công ty làm việc. Sau khi nhập cảnh Hàn Quốc, LĐ được đào tạo tại trường đào tạo (20 tiếng) và kiểm tra lại sức khỏe. Sau đó, LĐ được đưa về CT làm việc.

P.L

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa