Thủ tướng: Không ai bị bỏ lại do thiếu các cơ hội học tập

05/07/2018 19:36

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc về phát triển bền vững 2018.

Keyword đầu tiên có dấu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc về phát triển bền vững 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia đã hoàn thành xuất sắc 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) trước thời hạn 2015,như tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2018 đạt 7,08%, cao nhất kể từ năm 2011; Thu nhập của người dân đã tăng lên gần 2.400 đô la Mỹ năm 2017; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều hiện đã giảm còn 7% vào cuối năm 2017; Tuổi thọ trung bình tăng lên đạt khoảng 73, 5 tuổi- thuộc nhóm cao của thế giới, chỉ số Hành tinh Hạnh phúc (HPI) đứng thứ 5 thế giới, thứ 2 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương…

Vì vậy, 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc chính là một sự gợi mở về mặt chiến lược để Việt Nam thực hiện chiến lược cải cách và phát triển của mình, lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) vào các kế hoạch hành động. Việt Nam tự tin sẽ đạt được và thậm chí hoàn thành trước nhiều Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hiệp quốc trước năm 2030.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương bám sát nhiệm vụ, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 (17 mục tiêu, 115 chỉ tiêu cụ thể).

Bộ Kế hoạch đầu tư khẩn trương hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và lộ trình thực hiện; hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các cấp; tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện.

Thủ tưỡng cũng yêu cầu cải cách thể chế kinh tế, giải phóng sức sản xuất, tạo thuận lợi nhất cho mọi người dân phát huy hết khả năng của mình chung tay xây dựng xã hội thịnh vượng, bền vững. ”Điểm mấu chốt của nhiệm vụ này là nỗi lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”, Thủ tướng nói và cho biết đây là một trọng tâm trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu xác định đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt của phát triển bền vững. “Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, hoàn thiện thể chế chính sách để khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Cam kết bảo vệ hữu hiệu quyền tài sản và ý tưởng sáng tạo. Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm vun đắp, khuyến khích và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, học sinh sinh viên, thanh niên nông thôn”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết và nhấn mạnh: Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể làm thay đổi sâu sắc cấu trúc nền kinh tế, có thể mang lại cơ hội vô cùng to lớn cho phát triển. Đây không phải là nhiệm vụ của riêng ngành khoa học công nghệ mà các bộ, ngành, địa phương đều phải chủ động nhận diện, tiếp cận, khai thác hiệu quả cơ hội này.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16 nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương. Ngay trong tuần tới, Thủ tướng Chính phủ cùng Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì Diễn đàn cấp cao, tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh của công nghiệp lần thứ 4.

”Chính phủ cho rằng giáo dục là chìa khóa để mọi người, nhất là thế hệ trẻ mở cánh cửa tri thức, tạo ra các cơ hội làm chủ tương lai tươi sáng của đất nước. Chính phủ đảm bảo cơ hội học tập cho mọi người dân, cam kết không ai bị bỏ lại do thiếu các cơ hội học tập. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng và chất lượng cao, nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức đáp ứng yêu cầu nền kinh tế thời kỳ công nghiệp 4.0”, Thủ tướng kết luận.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở kết quả Hội nghị hôm nay, chủ trì soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về phát triển bền vững.

C.Sơn