Bồng bồng chữa hen suyễn

Bồng bồng là cây dạng thảo sống dai, cao 1-3m, mang lá ở ngọn; trên thân thường có vết sẹo của những lá...