Tinh giản biên chế 39.823 người, chủ yếu là về hưu trước tuổi

20/08/2018 15:45

Tổng biên chế được tinh giản là 39.823 người, trong đó số người về hưu trước tuổi là 34.515 người, chiếm 86,67%

Keyword đầu tiên có dấu

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin về kết quả hoạt động của Bộ

Chiều 20/8, Bộ Nội vụ tổ chức buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin cho báo chí.

Thông tin về một số kết quả trọng tâm của Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu, trình các cấp có thẩm quyền các văn bản, đề án theo đúng tiến độ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được người phát ngôn Bộ Nội vụ nhấn mạnh là việc thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ thông tin, tổng số người tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ được thẩm tra từ năm 2015 đến 6/8/2018 là 39.823 người (năm 2015 là 5.778 người; năm 2016 là 11.923 người; năm 2017 là 12.660 người; 7 tháng đầu năm 2018 là 9.462 người).

Trong đó, theo chính sách được hưởng, số người về hưu trước tuổi là 34.515 người, chiếm 86,67%; hưởng chính sách thôi việc ngay 5.234 người chiếm 13,14%; hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học là 29 người chiếm 0,07%; hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước 40 người, chiếm 0,10%.

Tính theo cơ quan, đơn vị, số người tinh giản thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể là 1.646 người, chiếm 4,13%; các cơ quan hành chính là 4.726 người, chiếm 11,87%; các đơn vị sự nghiệp công lập là 27.102 người, chiếm 68,08%; cán bộ công chức cấp xã là 6.141 người, chiếm 15,42%; Doanh nghiệp Nhà nước là 192 người, chiếm 0,48%; hội là 16 người, chiếm 0,4%.

Ngoài ra, ở các Bộ ngành khối T.Ư đã thực hiện việc tách, nhập, điều chỉnh các Cục, Vụ, Viện phù hợp với tổ chức của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế.

Tại địa phương, chính quyền cấp tỉnh ban hành các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở, ban, ngành, các trung tâm, các quyết định thành lập mới, giải thể, chia, tách, sáp nhập các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế theo tinh thần của các Nghị quyết của T.Ư, Bộ chính trị.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cũng cho hay, Bộ đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai khảo sát các đối tượng liên quan đánh giá về kết quả cải cách hành chính năm 2017 của các Bộ, tỉnh với 18.347 phiếu khảo sát, điều tra xã hội học, khảo sát sự hài lòng của hơn 34.000 người dân và DN đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2017.

Về nhiệm vụ sắp tới, Bộ Nội vụ cho viết sẽ trình xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đủ 50% tiêu chí theo Nghị quyết của uỷ ban TVQH và Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thon, tổ dân phố theo Nghị quyết T.Ư 6.

Để triển khai Đề án cải cách hành chính, chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ-TW XII, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ T.Ư đến có sở.

Hoài Vũ