Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT: Phấn đấu cho các đồ án chất lượng cao | Báo Giao thông
Trang chủ Danh mục gốc Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT: Phấn đấu cho các đồ án chất lượng cao

Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT: Phấn đấu cho các đồ án chất lượng cao

14/10/2011 - 16:50 (GMT+7)

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận trên thực tế còn tồn tại những sai sót khuyết điểm gây ảnh hưởng đến chất lượng...

Phạm Hữu Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm TGT Tổng công ty

Năm 2011 được Bộ GTVT lấy là năm chất lượng của toàn ngành GTVT. Thực hiện mục tiêu “Tất cả cho các đồ án chất lượng cao”, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Tổng công ty trong thời gian tới.

Chất lượng là danh dự

Vấn đề quản lý chất lượng dịch vụ tư vấn luôn được TEDI đặt lên hàng đầu với phương châm “Chất lượng của mỗi sản phẩm và dịch vụ là danh dự nghề nghiệp và niềm tự hào của mỗi thành viên trong Tổng công ty”.

Năm 2011 được Bộ GTVT lấy là năm chất lượng của toàn ngành GTVT, do vậy nhiệm vụ quan trọng của Tổng công ty trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, quản lý dự án, tập trung kiểm soát số liệu đầu vào, kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế, giám sát tác giả, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ của dự án.

Tổng công ty đã có Quyết định số 267/QĐ-HĐTV ngày 07 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn của Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải giai đoạn 2011-2012.

Cầu Pá Uôn

Nội dung của chương trình hành động bao gồm 4 chương trình chủ yếu: Hoàn thiện về tổ chức và hoạt động trong Tổng công ty và các công ty thành viên; Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao; Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; Đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng của sản phẩm dịch vụ tư vấn.

Những nỗ lực lớn

Qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, nhiều dự án lớn cũng như nhiều công trình trọng điểm của ngành với các công nghệ kỹ thuật mới, phức tạp yêu cầu công nghệ cao được triển khai thành công tại Việt Nam đã có sự đóng góp công sức không nhỏ của Tổng công ty. Tổng công ty đã đi đầu trong việc tiếp thu các công nghệ xây dựng, công trình giao thông tiên tiến của thế giới, đưa vào áp dụng thành công ở Việt Nam.

Nhiều công trình do Tổng công ty khảo sát thiết kế đã được lãnh đạo Bộ và các Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, góp phần xứng đáng vào sự phát triển mạnh mẽ trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông của ngành trong nhiều năm qua.

Có thể nói, cán bộ CNVC-LĐ Tổng công ty TVTK GTVT, những người tư vấn “Đi trước mở đường” trong 15 năm đổi mới đã đóng góp nhiều công sức cho đất nước từ chỗ đi lại khó khăn “Hạ tầng cơ sở yếu kém lạc hậu đến nay đã hình thành mạng lưới giao thông mạch lạc, tương đối hoàn chỉnh”, đồng thời đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều các công trình hiện đại kịp thời phục vụ công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 đã được Tổng công ty sớm thực hiện và liên tục cập nhật áp dụng từ năm 2001 đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý dự án, khảo sát thiết kế, kiểm soát chặt chẽ quá trình khảo sát thiết kế, đảm bảo chất lượng dự án. Kiểm soát được dòng chảy quá trình tạo sản phẩm nên giảm thiểu được các sai sót, quản lý công văn giấy tờ, hồ sơ dự án ngăn nắp, dễ tìm, dễ tra cứu.

Đại lộ Thăng Long

Việc duy trì Hệ thống Quản lý chất lượng đã mang lại hiệu quả thiết thực, lãnh đạo và nhân viên tuân thủ các điều khoản trong các Quy trình, Hướng dẫn. Việc áp dụng theo ISO đã trở thành việc làm bình thường, hầu hết CBCNV trong Tổng công ty không cảm thấy bị sức ép kiểm soát của ISO. CBCNV đã nhận thức được uy tín, sự tồn tại và phát triển của TCT phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm dịch vụ thông qua sự thỏa mãn của khách hàng.

Mục tiêu phía trước

Còn rất nhiều công việc phải làm trong công tác khảo sát thiết kế, lập dự án các công trình giao thông: xây dựng hệ thống đường bộ, đường sắt cao tốc, cảng biển, sân bay, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở các đô thị lớn... những nhiệm vụ này đòi hỏi các đơn vị tư vấn nói chung, Tổng công ty TVTK GTVT nói riêng cần phải vươn lên mạnh mẽ hơn, tập trung mọi nỗ lực để nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ tư nhằm đáp ứng mọi nhiệm vụ và yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận trên thực tế còn tồn tại những sai sót khuyết điểm gây ảnh hưởng đến chất lượng trong công tác khảo sát thiết kế các dự án của Tổng công ty.

Nguyên nhân chính của các sai sót khuyết điểm này, về chủ quan gồm có: Việc thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của Tổng công ty chưa thực sự tốt. Việc nắm bắt tiếp thu làm chủ công nghệ, tuân thủ tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật trong các giai đoạn khảo sát, thiết kế, giám sát chất lượng của một số kỹ sư, chủ nhiệm dự án, chủ nhiệm hạng mục chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu, đặc biệt các dự án áp dụng công nghệ mới, kỹ thuật phức tạp.

Một số các kỹ sư khảo sát thiết kế chưa có đủ kiến thức và kinh nghiệm nên còn có sai sót ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm khảo sát thiết kế. Hồ sơ tài liệu số liệu đầu vào như số liệu khảo sát về địa hình, địa chất, thủy văn, khảo sát và dự báo giao thông còn thiếu chuẩn xác dẫn tới công tác thiết kế chưa tốt.

Công tác nghiên cứu hiện trường chưa được chú trọng đúng mức dẫn đến thiết kế chọn giải pháp chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên ở các dự án đi qua vùng đất yếu, địa hình khó khăn; chưa xét kỹ đến các yếu tố kinh tế kỹ thuật để công trình có hiệu quả nhất, giá thành hợp lý nhất. Công tác đối chiếu thiết kế ngoài thực địa chưa được chủ nhiệm dự án quan tâm và thực hiện. Kỹ năng thiết kế, sử dụng phần mềm tính toán, bản tính của một số kỹ sư chưa tốt, nên dẫn đến kết quả không như mong muốn. Công tác soát xét chưa được các đơn vị, chủ nhiệm dự án quan tâm đúng mức nhất là trong các dự án có tiến độ gấp, dẫn đến có các sai sót về khối lượng, sai sót về dự toán. Công tác tổng kết đánh giá chất lượng hồ sơ khảo sát thiết kế của mỗi dự án sau khi hoàn thành chưa được quan tâm và rút kinh nghiệm cho dự án khác.

Cảng nước sâu Vũng Áng

Nguyên nhân khách quan gồm có: Hệ thống Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ khảo sát thiết kế công trình giao thông do có nguồn gốc xuất xứ từ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật của nước ngoài nên tồn tại một số điểm chưa phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, vật liệu, trang thiết bị và trình độ quản lý chất lượng ở nước ta.

Hệ thống Tiêu chuẩn, quy chuẩn chưa được cập nhật thường xuyên, trong khi các Tiêu chuẩn nước ngoài thường xuyên được cập nhật, bổ sung; Trong công tác tính dự toán các định mức tiêu hao, giá thành vật liệu chưa đầy đủ. Chưa có các định mức tính toán cho kết cấu mới, đặc biệt trong lĩnh vực công trình giao thông.

Tìm ra các giải pháp khắc phục những vấn đề này, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư vấn là nội dung công tác và quyết tâm của TCT./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm LIKE để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa