Thứ Hai, 20/05/2019 07:25:47 Hotline: 0901 514 799

Khoa học... bỏ xó

Kính cận hôm nay được mời đi dự hội thảo, tên sự kiện to lắm, nào là công nghệ đám mây với 4.0...