va - Các bài viết về va, tin tức va

Gà và người

Mọi người trong xóm đã tập trung khá đầy đủ trên một bãi cỏ rộng để chờ xem trận chọi gà vì danh dự.