Việt Nam chính thức luật hóa quy định về chuyển giới | Báo Giao thông
Trang chủ Thời sự - Xã hội Xã hội Việt Nam chính thức luật hóa quy định về chuyển giới

Việt Nam chính thức luật hóa quy định về chuyển giới

24/11/2015 - 14:51 (GMT+7)

Việc chuyển giới được thực hiện theo quy định của luật, người chuyển giới phải đăng ký thay đổi các giấy tờ liên quan...

lam-chi-khanh-chuyen-gioi
Ca sĩ Lâm Chí Khanh, một trong những người nổi tiếng ở Việt Nam đã chuyển giới

Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) vừa được các đại biểu (ĐB) Quốc hội biểu quyết thông qua sáng 24/11 quy định người chuyển đổi giới tính phải theo luật và phải đăng ký hộ tịch.

Trước đó, trong phần thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định trong Bộ luật dân sự, công nhận quyền chuyển đổi giới tính. Một số ý kiến tán thành với Dự thảo theo hướng việc chuyển đổi giới tính sẽ được thực hiện theo quy định của luật; có ý kiến đề nghị việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật. Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cung cấp thêm thông tin về thực tiễn và nhu cầu chuyển đổi giới tính để Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý, việc chuyển đổi giới tính liên quan đến những yêu cầu và điều kiện khác nhau về độ tuổi, tình trạng hôn nhân, các vấn đề về an sinh xã hội, y tế và nhiều vấn đề xã hội khác. Pháp luật nước ta cần ghi nhận vấn đề này nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận trong xã hội, đồng thời cũng bảo đảm tính thận trọng, phù hợp với thông lệ quốc tế và không trái với truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc.

Kết quả lấy phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội cho thấy, có 282/366 số phiếu thu được tán thành với quy định về việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật và việc thay đổi hộ tịch, các quyền nhân thân khác sau khi cá nhân chuyển đổi giới tính.

Do vậy Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tách quy định về chuyển đổi giới tính thành một Điều và chỉnh lý nội dung này theo hướng xác định: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”.

Về quyền xác định lại giới tính, có ý kiến đề nghị quy định tại khoản 3 Điều 36 dự thảo Bộ luật cần xác định rõ đây không phải là trách nhiệm của cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính mà là trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, việc đăng ký thay đổi hộ tịch vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của cá nhân đã xác định lại giới tính. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền của các cơ quan trong việc thực hiện đăng ký lại thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như trong Dự thảo.

Thiện Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông