Xây dựng, công bố suất vốn đầu tư đường ô tô cao tốc | Báo Giao thông
Trang chủ Kinh tế Xây dựng, công bố suất vốn đầu tư đường ô tô cao tốc

Xây dựng, công bố suất vốn đầu tư đường ô tô cao tốc

22/02/2013 - 16:13 (GMT+7)

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1426/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc ở Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1426/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT tổ chức xây dựng và công bố suất đầu tư xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam để phục vụ công tác quản lý đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc hiệu quả. Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển và quản lý khai thác đường ô tô cao tốc; hoàn chỉnh tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô cao tốc cho phù hợp, đảm bảo các yếu tố kinh tế - kỹ thuật, nâng cao hiệu quả dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc.

Cao tốc
Ảnh minh họa

Quản lý chặt chẽ chất lượng khâu lập dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi), các giải pháp thiết kế khi đầu tư xây dựng đường cao tốc (trong đó đặc biệt lưu ý việc xác định cấp đường ô tô cao tốc) phải phù hợp với các vùng địa hình, địa chất, thủy văn.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý khi triển khai các dự án, gói thầu xây dựng đường ô tô cao tốc, công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện đúng kế hoạch, phải có đủ nguồn vốn bảo đảm tiến độ xây dựng công trình như phê duyệt trong dự án mới triển khai thi công. Tăng cường áp dụng các công nghệ mới, vật liệu mới, sử dụng các giải pháp kỹ thuật tiết kiệm, hợp lý trong quản lý - xây dựng - khai thác đường ô tô cao tốc.

Bên cạnh đó, có chính sách phát triển nguồn nhân lực, mở rộng các hình thức đào tạo trong và ngoài nước về quản lý - xây dựng - khai thác đường ô tô cao tốc nhằm nâng cao năng lực của các chủ thể tham gia như Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Tư vấn, Nhà thầu.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý chặt chẽ quỹ đất phục vụ triển khai xây dựng đường cao tốc, tránh tăng khối lượng giải phóng mặt bằng khi triển khai xây dựng; tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ các dự án. Đồng thời, rà soát điều chỉnh các quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn cho phù hợp với quy hoạch đường ô tô cao tốc theo hướng ưu tiên cho việc đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc...

Xem Công văn số 1426/VPCP-KTN tại đây

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông
Từ khóa