1 tỷ USD xây dựng chính sách ứng phó biến đổi khí hậu

17/04/2014 09:39

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản đã tổ chức hội thảo chia sẻ và lấy ý kiến về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các chính sách khác nhau...

Sáng 16/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức hội thảo chia sẻ và lấy ý kiến về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các chính sách khác nhau của Việt Nam.

1 tỷ usd xây dựng chính sách ứng phó biến đổi khí hậu

Tại hội nghị, ông Trần Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ TN&MT cho biết, từ năm 2009, chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SPRCC) đã thu hút gần 1 tỷ USD từ 6 nhà tài trợ JICA, AfD, CIDA, World Bank, K-Eximbank, DFAT và nhiều hỗ trợ kỹ thuật khác cho Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh hỗ trợ về mặt tài chính, các nhà tài trợ SP-RCC đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng được 219 hành động chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Mutsuya Mori -  Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam cho biết, sau 5 năm, đây là lúc các bên cùng nhìn lại để xem xét, đánh giá các kết quả của SPRCC, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm tốt và những ý kiến đóng góp nhằm cải tiến giai đoạn 2 của chương trình từ giờ cho tới hết năm 2015.

Hải Quỳnh